Found: 6,062  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
46
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 นักประพันธ์จากสยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์เขียนเรื่องสั้น 26 เรื่อง
พิมพลักษณ์พระนคร : บรรณาคาร, 2511.
เลขเรียก895.913
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
47
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 นักประพันธ์จากสยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์เขียนเรื่องสั้น 26 เรื่อง : ก. ศยามานนท์, กุลทรัพย์ รุ่งฤดี, ...
พิมพลักษณ์พระนคร : บรรณาคาร, 2511.
เลขเรียกPZ1 ย38
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
48
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 เรื่องสั้นคัดสรร 20 ปี แห่งการเขียน / พิสิฐ ภูศรี.
ชื่อผู้แต่งพิสิฐ ภูศรี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บันเทิงสีดาแพนเค้ก, 2556.
เลขเรียกPL4208.3 พ778 2555,808.831 พ778ย 2555 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
49
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 โปลิศนักเขียน ของนักประพันธ์นายตำรวจ
พิมพลักษณ์นครหลวงฯ : บรรณาคาร, [25--]
เลขเรียก895.913
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
50
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง21st Century woman / โดย พลอย จริยะเวช
ชื่อผู้แต่งพลอย จริยะเวช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อิมเมจ, 2545.
เลขเรียกAC159 พ4ย 2545,089.95911 พ451ท
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
..more
51
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง24 กะรัต / ยุทธชัย อุตมา.
ชื่อผู้แต่งยุทธชัย อุตมา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พี.เอ.ลีฟวิ่ง, 2540.
เลขเรียก808.8
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
52
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง24 กะรัต / [สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พี.เอ.ลีฟวิ่ง, [253-]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
54
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 Men and a journey / โตมร ศุขปรีชา, นวพล ธำรงรัตนฤทธิ์, วุฒิชัย กฤษณะประกรกิจ
ชื่อผู้แต่งโตมร ศุขปรีชา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2557.
เลขเรียกG163 ต9ท 2557,910 ต864ส 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
..more
55
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 กษัตริย์ / รัตนะ ยาวะประภาส.
ชื่อผู้แต่งรัตนะ ยาวะประภาษ, 2471-2534.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ประพันธ์สาส์น, 2519.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
56
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 มีนา 2003 อาฆาต / บรรณาธิการโดย ปราบดา หยุ่น.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Open house, 2546.
เลขเรียกAC 158 ป448ส 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
57
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3,000 ไมล์ บนทางสายสวย / นิดา เขียน.
ชื่อผู้แต่งนิดา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ:bธนบรรณ, 2529.
เลขเรียกD922 .ป46
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
59
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง31Young Writers : เพ(ร)าะกล้า...ปากกาศิษย์ / สรกล อดุลยานนท์, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2553.
เลขเรียกPL4208.3 ส64,808.5 ส64ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
60
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง35 เท่านั้น / เพ็ญศิริ เคียงศิริ
ชื่อผู้แต่งนราวดี (นามแฝง)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ประมวลสาส์น, 2521
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา