Found: 6,048  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
5,941
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องในยามถูกเนรเทศ : รวมวรรณกรรมแปล / ของ ศรีบูรพา และจูเลียต
ชื่อผู้แต่งศรีบูรพา
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ศูนย์หนังสือเชียงใหม่, 2522.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5,942
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องในยามถูกเนรเทศ รวมงานวรรณกรรมแปล ของ ศรีบูรพา และ จูเลียต
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ศูนย์หนังสือเชียงใหม่, 2522.
เลขเรียก808.831
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5,943
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องในรูปเงา/ เงาจันทร์.
ชื่อผู้แต่งเงาจันทร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรวมสำนักพิมพ์, 2560.
เลขเรียกS.C. ง829น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
5,944
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องในลวงใจ / วาด รวี
ชื่อผู้แต่งวาด รวี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Shine Publishing House, 2557
เลขเรียก895.91301 ว459น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5,945
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องในวังวนอยุติธรรม / ยีนหยัด ใจสมุทร
ชื่อผู้แต่งยืนหยัด ใจสมุทร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย, 2536.
เลขเรียกรส ย327น 2536.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5,947
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องในสวนปู่ / อโศก ศรีสุวรรณ เขียน ; ปัณยา ไชยะคำ ภาพประกอบ.
ชื่อผู้แต่งอโศก ศรีสุวรรณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สารคดี, 2535.
เลขเรียกPL4209.3.อ57 น94,E อ443น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
5,949
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องในสายธาร : รวมข้อเขียนสังสนทนาว่าด้วยการประพันธ์ / อัศนี พลจันทร
ชื่อผู้แต่งอัศนี พลจันทร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อ่าน, 2561
เลขเรียกPL4209.A87 อ653 2561,808.4 อ118น 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
..more
5,950
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องในห้วงคำนึงถึงรัก.
พิมพลักษณ์ม.ป.ท ม.ป.พ 2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
5,951
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องในห้วงรัก [Text]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ มิ่งมิตร 2539
เลขเรียกรส.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
5,952
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องในอ้อมกอดภูเขาสีขาว ไมตรี ลิมปิชาติ [Text]
ชื่อผู้แต่งไมตรี ลิมปิชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ บ้านไมตรี 2545
เลขเรียกรส. ม33น,รส ม9น9
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
5,953
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องในอ้อมกอดหิมาลัย / พจนา จันทรสันติ.
ชื่อผู้แต่งพจนา จันทรสันติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงแดด, 2527.
เลขเรียก915.5496
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5,954
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องในอ้อมอก / อัฏฐพล ส่งแสง.
ชื่อผู้แต่งอัฏฐพล ส่งแสง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ต้นอ้อแกรมมี่, 2540.
เลขเรียกPL4209.3.อ613 น95 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
5,955
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องในเขาวงกต / มุกหอม วงษ์เทศ.
ชื่อผู้แต่งมุกหอม วงษ์เทศ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อ่าน, 2552.
เลขเรียกHN700.55 ม623,808.4 ม41น 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา