Found: 6,048  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
31
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง12 จ้าวยุทธจักร : รวมสุดยอดเรื่องสั้นที่สรรแล้ว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน , 2532.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
32
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง12 นาฬิกา / นิเวศน์ กันไทยราษฎร์
ชื่อผู้แต่งนิเวศน์ กันไทยราษฎร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ, 2531.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
33
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง12 นาฬิกา / นิเวศน์ กันไทยราษฎร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ ; 2537.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
34
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง14 ตุลาฉบับสามัญชน / คำนูณ สิทธิสมาน
ชื่อผู้แต่งคำนูณ สิทธิสมาน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สามัญชน, 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
35
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง15 นักรัก รวมเรื่องสั้น 15 นักเขียน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บงกช, 2521
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
36
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง15 นักรัก รวมเรื่องสั้น 15 นักเขียน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บงกช, 2521
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
37
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง15 ปากกาทอง / สุพล เตชะธาดา
ชื่อผู้แต่งสุพล เตชะธาดา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ประพันธ์สาส์น, 2521.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
38
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง15 ปากกาทอง..... / สุภาพ คลี่ขจาย (ผู้รวมรวม)
ชื่อผู้แต่งสุภาพ คลี่ขจาย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ประพันธ์สาส์น, 2521
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
39
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง18 รสของชีวิต / โดย องค์ อนุพันธ์ [นามแฝง].
ชื่อผู้แต่งองค์ อนุพันธุ์, นามแฝง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, 2530.
เลขเรียกPL4209.อ22 ส6
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
40
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1986 : เหตุการณ์ที่ท่าช้าง / ฟอน ฝ้าฟาง.
ชื่อผู้แต่งฟอน ฝ้าฟาง.
พิมพลักษณ์ศรีสะเกษ : ชาวอักษร, 2530.
เลขเรียกPL4209.ฟ53 ห36
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
42
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2 ร้อยพันนิทาน จากอีเมลของ ยอดเยี่ยม: ยอดเยี่ยม เทธรานนท์.
ชื่อผู้แต่งยอดเยี่ยม เทธรานนท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : LATTICE WORK , 2553
เลขเรียกAC159 ย177 2553,อยู่ระหว่างดำเนินการ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
..more
43
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 นวนิยายและวรรณคดีเอกของโลก / โดย อ.ประมวลวิทย์
ชื่อผู้แต่งอ. ประมวลวิทย์
พิมพลักษณ์พระนคร : โอเดียนสโตร์, 2505.
เลขเรียก800 อ13ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
44
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 นักประพันธ์ จากสยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ / โดย ก. ศยามานนท์.
พิมพลักษณ์พระนคร : บรรณาคาร, 2511.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
45
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 นักประพันธ์จากสยามรัฐสัปดาหวิจารณ์เขียนเรื่องสั้น 26 เรื่อง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บรรณาคาร, 2511.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา