Found: 6,063  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
16
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง''''ถึงแม่จำเนียร / โดย วาณิช จรุงกิจอนันต์.
ชื่อผู้แต่งวาณิช จรุงกิจอนันต์, 2491-2553.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สนามหลวง, 2522.
เลขเรียกJQ1745.ก5 ว65,808.83 ว24ถ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
18
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(อีก) หนึ่งฝัน...ในวันฤดูหนาว / สิริมา อภิจาริน
ชื่อผู้แต่งสิริมา อภิจาริน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เรือนแก้วการพิมพ์, 2560
เลขเรียกรส ส731อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
19
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง0827354691 สับ ปรับ กลับ กรอก/ พิสิฐ ภูศรี
ชื่อผู้แต่งพิสิฐ ภูศรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บันเทิงสีดาแพนเค้ก, 2552.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
20
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 เรื่องสั้น 69 เรื่องเล่าสท้อนชีวิตชนบทภาคใต้ : ตะวันฉายต้นกล้างาม / ดรุณี เดชานุสรณ์ ... [และคนอื่...
พิมพลักษณ์ตรัง : นกเช้าสำนักพิมพ์, 2553
เลขเรียกPN3373 ห36 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
21
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 นักรบบรรลือโลก / โฮเวิร์ด เอลสัน ; ศศิกานต์ เอื้อมประดิษฐ์ แปล.
ชื่อผู้แต่งเอลสัน, โฮเวิร์ด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อัฟเดท, [25--?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
22
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 เรื่องสั้นสร้างสรรค์ไทย / กลุ่มวรรณกรรมพินิจ.
ชื่อผู้แต่งกลุ่มวรรณกรรมพินิจ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นพรัตน์, 2522.
เลขเรียกPL4208 ก4
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
23
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 เรื่องสั้นสร้างสรรค์ไทย / โดย กลุ่มวรรณกรรมพินิจ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นพรัตน์, 2522.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
25
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปีผีคลาสสิก / กอบกุล แปล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รักอักษร, 2546.
เลขเรียกPN3435 ร54
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
26
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เรื่องประหลาด / ม.เกิดสว่าง.
ชื่อผู้แต่งบุญมา เกิดสว่าง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บงกช, 2524.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
27
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เรื่องพื้นเมืองนานาชาติ / รวบรวมโดย วรรณวิภา
ชื่อผู้แต่งวรรณวิภา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2541
เลขเรียก398.2 ว17ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยบูรพา
28
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เรื่องเล่าของผู้หญิงเปลี่ยนโลก = Good night stories rebel giris / เอเลนา ฟาวิลลี, ฟรันเซสกา คาวั...
ชื่อผู้แต่งฟาวิลลี, เอเลนา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2560.
เลขเรียกCT3207 ฟ367ร 2560,920.72 ฟ366ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
29
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 พิสดาร / นพวรรณ.
ชื่อผู้แต่งนพวรรณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ประมูลสาส์น, 2523.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
30
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง12 จ้าวยุทธจักร : รวมสุดยอดเรื่องสั้นทีสรรแล้ว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2532
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา