Found: 4,933  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
61
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 ฐาน สานพลังต้นทุนชีวิต : บทเรียนการเสริมสร้างพลังบวก / [โดย ทีมงานเด็กพลัส]
พิมพลักษณ์นครปฐม : โครงการบูรณาการกระบวนการสร้างเสริมต้นทุนชีวิตเด็กและเยาวชนไทย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว, 2556.
เลขเรียกHQ783 ส647,305.231 ส26
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
62
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 หลักคิด ติดปีกลูก / จีรภา ประพาศพงษ์
ชื่อผู้แต่งจีรภา ประพาศพงษ์
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : วีแคน เซอร์วิส เอ็กซ์เพรส, 2559
เลขเรียกBF721 จ6ส 2559,155.4 จ574ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
..more
63
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง31 ปี โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ : 25 พฤศจิกายน 2545 / สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่งสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 254-]
เลขเรียกWX28.JT3 ส691
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
64
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง365 วัน สร้างลูกรักให้เก่ง "อังกฤษ" / เพทาย วัฒนะรุ่งเรือง.
ชื่อผู้แต่งเพทาย วัฒนะรุ่งเรือง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานา, 2555.
เลขเรียกPE1449 พ7ส 2555,428 พ913ส 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยมหิดล
65
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง365 เคล็ดลับดูแลลูกน้อย / วอร์เนอร์,เพนนี.
ชื่อผู้แต่งวอร์เนอร์, เพนนี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น , 2547.
เลขเรียกRJ 61 ว37ส,649.1 ว19ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
66
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง365 เคล็ดลับดูแลลูกน้อย = 365 baby care tips / Penny Warner, เขียน ; มนตรี ลักษณ์สุวงศ์ และ ศุภว...
ชื่อผู้แต่งวอร์เนอร์, เพนนี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2555
เลขเรียกHQ 772 ว365ส 2555,649.122 ว19ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
..more
67
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง40 ตัวช่วย ที่จะช่วยให้เด็กดีที่บ้านและเก่งที่โรงเรียน / อชิรญา (ครูออยล์). [text]
ชื่อผู้แต่งอชิรญา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เบสต์เฟรนด์, 2554.
เลขเรียก158 อ12ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
69
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง40 วิธีเลี้ยงลูกให้ดีให้ได้ / ณัตติยา ชัยอนันต์.
ชื่อผู้แต่งณัตติยา ชัยอนันต์
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : ณัฏฐ์ธนัน, 2552.
เลขเรียก618.2 ณ114ส 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
70
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง43 ไม้ตาย ลบลายเจ้าตัวยุ่ง / ประเสริฐ ผลิตผลกาพิมพ์.
ชื่อผู้แต่งประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์สุขภาพ, 2561.
เลขเรียก649.1 ป1711ส 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
73
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง45 เทคนิคของคุณแม่ญี่ปุ่น เลี้ยงลูกคุณให้ดูแลตัวเองได้ / ทะเทะฮิชิ มิตสึโกะ ; ผู้แปล โยซุเกะ.
ชื่อผู้แต่งมิตสึโกะ, ทะเทะฮิชิ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2561.
เลขเรียกRJ101 ม575 2561,649.1 ม575ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
74
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง49 ยุทธการสร้างลูกรัก / วัชรี ธุวธรรม
ชื่อผู้แต่งวัชรี ธุวธรรม
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ศูนย์การพิมพ์พลชัย, 2538.
เลขเรียกHQ751 ว387ย 2538,155.4 ว387ส
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
75
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง49+1 ยุทธการสร้างลูกรัก / วัชรี ธุวธรรม
ชื่อผู้แต่งวัชรี ธุวธรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543.
เลขเรียก649.1 ว387ส 2543
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา