Found: 4,915  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
46
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 วิธีเป็นเด็กดีสุดเพอร์เฟกต์ / อียองมิน: เขียน, พัชรางสุ์ ทองประเสริฐ์; แปล.
ชื่อผู้แต่งอียองมิน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2554.
เลขเรียก170 อ236ย 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
47
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง200 ปี แห่งการดูแลเด็กไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : องค์การยูนิเซฟ, 2525
เลขเรียก649.1 ส473
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
48
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง200 ปี แห่งการดูแลเด็กไทย / องค์การยูนิเซฟ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ 2525.
เลขเรียกHQ769 ส473 2525
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
49
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง200 ปี แห่งการดูแลเด็กไทย = 200 years of child care.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : องค์การยูนิเซฟ, 2525.
เลขเรียกHQ769 ส473,WS113 ส473 2525
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
50
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง200 ปี แห่งการดูแลเด็กไทย = 200 years of child care in Thailand
ชื่อผู้แต่งยูนิเซฟ, องค์การ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่ายสารนิเทศองค์การยูนิเซฟ, 2525
เลขเรียก649 ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
51
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง200 ปี แห่งการดูแลเด็กไทย = 200 years of child care in Thailand.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : องค์การยูนิเซฟ, 2525.
เลขเรียกHQ769 ส5 2525
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
52
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง200 ปี แห่งการดูแลเด็กไทย = 200 years of child care in Thailand.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : องค์การยูนิเซฟ, 2525.
เลขเรียก080 ส19
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
53
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง200 ปีแห่งการดูแลเด็กไทย : พร้อมด้วยพระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช = 200 ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่ายสารนิเทศ องค์การยูนิเซผ, 2525.
เลขเรียกWS5 ส473 2525
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
54
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง200 ไอเดีย เรียน-เล่นแสนสนุก / แพรวพินธา.
ชื่อผู้แต่งแพรวพินธา
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : ครีเอทบุ๊คส์, 2553.
เลขเรียกTT174 พ964 2553,790.1922 พ77ส 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
55
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง22 หมอเด็กตอบคำถามยามลูกป่วย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รักลูกแฟมิลี่กรุ๊ป, 2549.
เลขเรียกRJ101 ย75 2549,618.92 ย318
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
56
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง25 คำถามเมื่อลูกเรียนอนุบาล / กุลยา ตันติผลาชีวะ [text]
ชื่อผู้แต่งกุลยา ตันติผลาชีวะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพื่อนอักษร, 2550.
เลขเรียก649.1 ก47ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
57
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง25 เรื่อง รู้ไว้--ใจแข็งแรง / ผู้เขียน, ไกรสิทธิ์ นฤขัตพิชัย ... [และคนอื่น ๆ].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พีเอซี (สยาม), 2557.
เลขเรียกHV1626 ย318 2557,155.4 ย318 2557 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
58
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง26 คำพูดง่ายๆ เสริมลูกรักให้มี 6Q / ยูกุมิ,เอชิ.
ชื่อผู้แต่งยูกุมิ, เอชิ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อินสปายร์, 2559.
เลขเรียกHQ772 ย333 2559,649.1 ย471ย 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
60
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง26 วิธีจูงใจลูกให้เป็นเด็กเรียนเก่งทุกวิชา / ปิยะรัตน์ ญาณินท์.
ชื่อผู้แต่งปิยะรัตน์ ญาณินท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็ดดูเคชั่น ไมน์ด ไลน์ มัลติมีเดีย, 2560.
เลขเรียก153.1534 ป36ย 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา