Found: 546  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
121
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องถอดรหัสหัวใจฮวงจุ้ยกาสิโน / ธุลีดิน ซินแส ; ดลยา เจริญรัชตพันธุ์, บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งธุลีดิน ซินแส
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์ บุ๊คเซ็นเตอร์, 2557.
เลขเรียก133.33 ธ74ถ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยบูรพา
123
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทัศนคติของเจ้าของกิจการในอำเภอเมืองเชียงใหม่ที่มีต่อการประยุกต์ใช้ศาสตร์ฮวงจุ้ยกับการออกแบบด้านกายภา...
ชื่อผู้แต่งธนารักษ์ คำมูลตา
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553
เลขเรียกว/ภน 728 ธ152ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
124
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำการค้า-อยู่อาศัย บ้านเลขที่เท่าไรร่ำรวย?/ สมเจตน์ แสงคำ ณ เวียงกำพู ;บรรณาธิการ หนึ่งนุช ชุนสนิท.
ชื่อผู้แต่งสมเจตน์ แสงคำ ณ เวียงกำพู.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภวภูมิ, 2547.
เลขเรียกBF 1779.F4 ส236ท 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
125
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำการค้า-อยู่อาศัยบ้านเลขที่เท่าไรร่ำรวย? / สมเจตน์ แสงคำ ณ เวียงกำพู
ชื่อผู้แต่งสมเจตน์ แสงคำ ณ เวียงกำพู
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ยูก้าคิมรีโอ, 2549.
เลขเรียกBF1779.F4 ส236ท 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
126
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำอย่างไร? ไม่ให้เจ๊งเพราะฮวงจุ้ย / ราช รามัญ
ชื่อผู้แต่งราช รามัญ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพชรประกาย, 2549.
เลขเรียกBF1779.F4 ร411ท 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
127
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำเลร่ำรวย ดูได้ง่ายๆพร้อมเคล็ดแก้ไข / ศุภวิโรจน์.
ชื่อผู้แต่งศุภวิโรจน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพชรสีน้ำเงิน, 2549.
เลขเรียกBF1779.F4 ศ727
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
128
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องที่ดิน เวนคืน ตัดถนน ทั่วประเทศ / นิรันดร์ ทองปาน
ชื่อผู้แต่งนิรันดร์ ทองปาน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บอนไซ กรุ๊ป, 2533.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
129
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องที่ดิน-เวนคืน-ตัดถนน
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท.] : บอนไซ กรุ๊ป, [2533?]
เลขเรียก333.77072 ท532
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
130
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องธรรมะไม่พอต้องฮวงจุ้ยด้วย / พ. สุวรรณ
ชื่อผู้แต่งพ. สุวรรณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เม็ดทราย, 2551.
เลขเรียกBF1779.F4 พ111ธ 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
131
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องธรรมเนียมนี้คือคำพร เฮง-เฮง-ฮง-ซก / จิตรา ก่อนันทเกียรติ.
ชื่อผู้แต่งจิตรา ก่อนันทเกียรติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรวสำนักพิมพ์, 2541.
เลขเรียกGT3283 จ63 2541,390.0951 จ34ธ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
132
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องธุรกิจขนาดย่อม พานิชกุล, ปริญ ลักษิตานนท์ [Text].
ชื่อผู้แต่งก่อเกียรติ บุญชูกุศล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ บริษัทสามัคคีสาร(ดอกหญ้า) 2538.
เลขเรียกBF1779.F4 ล64ฮ 2538,338.642 ช828ธ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
133
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนรลักษณ์แห่งรักและกามารมณ์ / เฟยหยุนซานหยิน
ชื่อผู้แต่งเฟยหยุนซานหยิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ้านพยากรณ์, 2539
เลขเรียก138 ฟ845น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
134
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบัญญัติ 10 ประการของฮวงจุ้ยร้านค้า / มาโนช ประภาษานนท์.
ชื่อผู้แต่งมาโนช ประภาษานนท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2540.
เลขเรียก133.5 ม456บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
135
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบัญญัติ 10 ประการของฮวงจุ้ยร้านค้า / มาโนช ประภาษานนท์.
ชื่อผู้แต่งมาโนช ประภาษานนท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2544.
เลขเรียก133.3337 ม456บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา