Found: 546  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
46
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องขจัดความรกรุงรังในบ้านด้วยฮวงจุ้ย = Clear your clutter with feng shui / Karen Kingston เขียน ; ปรี...
ชื่อผู้แต่งคิงส์ตัน, คาเรน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คอนเซ็ปต์บุ๊กส์, 2550.
เลขเรียกBF1779.F4 ค62
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
47
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องของแต่งบ้านบันดาลโชค / มงคล ไพศาลวาณิช.
ชื่อผู้แต่งมงคล ไพศาลวาณิช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไพลิน, 2547.
เลขเรียกBF1729.A7 ม22,133.5 ม22ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
48
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องขับรถแล้วดวงดี / นันทวัฒน์ มั่นคง. [text]
ชื่อผู้แต่งนันทวัฒน์ มั่นคง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กิ๊กเอดเวอรไทซิง, 2554.
เลขเรียก133.33 น115ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
49
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเชื่อเกี่ยวกับฮวงจุ้ยในกรุงเทพฯ (2531-2539) / ยูกิ ทามูระ มากิ = Feng Shui in Thai society : Ba...
ชื่อผู้แต่งมากิ, ยูกิ ทามูระ
พิมพลักษณ์2542.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
50
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเชื่อเรื่องฮวงจุ้ยในวิถีชีวิตของชาวไทยเชื้อสายจีนในกรุงเทพมหานคร / ณัฐธิดา สุขมนัส = The belief...
ชื่อผู้แต่งณัฐธิดา สุขมนัส, 2513-
พิมพลักษณ์2539.
เลขเรียกBF1779.ฮ5 ณ63
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
51
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคันชั่ง พยากรณ์ธุรกิจ / หงส์ฟ่ง
ชื่อผู้แต่งหงส์ฟ่ง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ห้องหนังสือ, 2551.
เลขเรียกHB 3730 ห116ค 2551,133.5865 ห 121 ค 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
52
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคัมภีร์หยิน-หยาง / โดย พลูหลวง ( นามแฝง ) [text]
ชื่อผู้แต่งประยูร อุลุชาฏะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เกษมบรรณกิจ, 2525
เลขเรียก133.5 ป17ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
53
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคัมภีร์ฮวงจุ้ย / เรื่องโดย พงศ์สดายุ นาคทอง (ฟู จือ หมิง).
ชื่อผู้แต่งพงศ์สดายุ นาคทอง (ฟู จือ หมิง).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เจ้าสำนัก, 2552.
เลขเรียกBF1779.F4 พ23,133.33 พ138ค 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
54
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคัมภีร์ฮวงจุ้ย 36 แบบบ้านและตำแหน่งชัยภูมิ ร่ำรวย มั่ง มี ศรี สุข / รัชชานนท์ เพลินธรรมคุณ
ชื่อผู้แต่งรัชชานนท์ เพลินธรรมคุณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธนบรรณ ปิ่นเกล้า, [2555?]
เลขเรียก133.33 ร62ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
55
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคัมภีร์ฮวงจุ้ย ทิศนั่งและทิศหันโต๊ะนั่ง มั่งมี ศรีสุข 8 ทิศ 64 ชัยภูมิ / รัชชานนท์ เพลินธรรมคุณ.
ชื่อผู้แต่งรัชชานนท์ เพลินธรรมคุณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มั่งมีศรีสุข, [2553?].
เลขเรียก133.3337 ร322ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
56
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคัมภีร์ฮวงจุ้ยทิศนั่งและทิศหันโต๊ะนั่งมั่งมีศรีสุข 8 ทิศ 64 ชัยภูมิ / รัชชานนท์ เพลินธรรมคุณ
ชื่อผู้แต่งรัชชานนท์ เพลินธรรมคุณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธนบรรณ ปิ่นเกล้า, [2555?]
เลขเรียก133.33 ร62ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
57
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคัมภีร์ฮวงจุ้ยบ้านมงคล / รัชชานนท์ เพลินธรรมุคณ.
ชื่อผู้แต่งรัชชานนท์ เพลินธรรมคุณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มั่งมีศรีสุข, [2549?]
เลขเรียกBF1779.ฮ5 ร63
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
58
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคัมภีร์ฮวงจุ้ยประจำบ้าน / คลังจินดา คลังเงินตรา
ชื่อผู้แต่งคลังจินดา คลังเงินตรา
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ตรงหัว, [254-]
เลขเรียกBF1779.F4 ค172
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
59
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคัมภีร์เปิดโลก / ศาสตรา พีระมาน.
ชื่อผู้แต่งศาสตรา พีระมาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เรือนปัญญา2010, 2555.
เลขเรียกBF1779.F4 ศ65ค 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
60
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคิดดี มีโอกาสรวย = Real estate proverbs and sayings / อนุชา กุลวิสุทธิ์.
ชื่อผู้แต่งอนุชา กุลวิสุทธิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โฮมบายเออร์ไกด์, 2558.
เลขเรียกHD 1382.5 อ15ด 2558,158.1 อ187ค 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา