Found: 436  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
31
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาดุลยภาพของธาตุทั้งห้าเพื่อบำบัดและฟื้นฟูสุขภาพภายในพื้นที่ที่อยู่อาศัย = A study of the equ...
ชื่อผู้แต่งมนินทรา ทุมโฆสิต.
พิมพลักษณ์2550.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
32
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาศักยภาพที่ตั้งฮวงจุ้ยสุสาน : กรณีศึกษาอำเภอบ้านบึง และอำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี / กนกวรรณ ...
ชื่อผู้แต่งกนกวรรณ สีขาว.
พิมพลักษณ์2545.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
33
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาแนวทางการออกแบบสัญลักษณ์ภายใต้เงื่อนไขของศาสตร์ฮวงจุ้ย = A study of symbol design under the...
ชื่อผู้แต่งจันทณา บานแย้ม.
พิมพลักษณ์2547.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
34
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเลือกซื้อบ้านตามหลักฮวงจุ้ยอย่างง่าย / มงคล ไพศาลวาณิช.
ชื่อผู้แต่งมงคล ไพศาลวาณิช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไพลินบุ๊คเน็ต, 2543.
เลขเรียก133.53 ม114ก 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
35
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องก้าวกระโดด...สู่ความสำเร็จ...ด้วยฮวงจุ้ย / โดย อาจารย์อัปสร.
ชื่อผู้แต่งอัปสร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มู่หลาน, [2550].
เลขเรียกBF1779.F4 อ61,133.3337
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
36
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องขจัดความรกรุงรังในบ้านด้วยฮวงจุ้ย = Clear your clutter with feng shui / Karen Kingston เขียน ; ปรี...
ชื่อผู้แต่งคิงส์ตัน, คาเรน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คอนเซ็ปต์บุ๊กส์, 2550.
เลขเรียกBF1779.F4 ค62
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
37
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องของแต่งบ้านบันดาลโชค / มงคล ไพศาลวาณิช.
ชื่อผู้แต่งมงคล ไพศาลวาณิช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไพลิน, 2547.
เลขเรียกBF1729.A7 ม22,133.5
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
38
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเชื่อเกี่ยวกับฮวงจุ้ยในกรุงเทพฯ (2531-2539) / ยูกิ ทามูระ มากิ = Feng Shui in Thai society : Ba...
ชื่อผู้แต่งมากิ, ยูกิ ทามูระ
พิมพลักษณ์2542.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
39
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเชื่อเรื่องฮวงจุ้ยในวิถีชีวิตของชาวไทยเชื้อสายจีนในกรุงเทพมหานคร / ณัฐธิดา สุขมนัส = The belief...
ชื่อผู้แต่งณัฐธิดา สุขมนัส, 2513-
พิมพลักษณ์2539.
เลขเรียกBF1779.ฮ5 ณ63
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
40
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคัมภีร์หยิน-หยาง / โดย พลูหลวง ( นามแฝง ) [text]
ชื่อผู้แต่งประยูร อุลุชาฏะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เกษมบรรณกิจ, 2525
เลขเรียก133.5
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
41
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคัมภีร์ฮวงจุ้ย / เรื่องโดย พงศ์สดายุ นาคทอง (ฟู จือ หมิง).
ชื่อผู้แต่งพงศ์สดายุ นาคทอง (ฟู จือ หมิง).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เจ้าสำนัก, 2552.
เลขเรียกBF1779.F4 พ23,133.33
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
42
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคัมภีร์ฮวงจุ้ย 36 แบบบ้านและตำแหน่งชัยภูมิ ร่ำรวย มั่ง มี ศรี สุข / รัชชานนท์ เพลินธรรมคุณ
ชื่อผู้แต่งรัชชานนท์ เพลินธรรมคุณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธนบรรณ ปิ่นเกล้า, [2555?]
เลขเรียก133.33
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
43
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคัมภีร์ฮวงจุ้ย ทิศนั่งและทิศหันโต๊ะนั่ง มั่งมี ศรีสุข 8 ทิศ 64 ชัยภูมิ / รัชชานนท์ เพลินธรรมคุณ.
ชื่อผู้แต่งรัชชานนท์ เพลินธรรมคุณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มั่งมีศรีสุข, [2553?].
เลขเรียก133.3337 ร322ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
44
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคัมภีร์ฮวงจุ้ยทิศนั่งและทิศหันโต๊ะนั่งมั่งมีศรีสุข 8 ทิศ 64 ชัยภูมิ / รัชชานนท์ เพลินธรรมคุณ
ชื่อผู้แต่งรัชชานนท์ เพลินธรรมคุณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธนบรรณ ปิ่นเกล้า, [2555?]
เลขเรียก133.33
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
45
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคัมภีร์ฮวงจุ้ยบ้านมงคล / รัชชานนท์ เพลินธรรมุคณ.
ชื่อผู้แต่งรัชชานนท์ เพลินธรรมคุณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มั่งมีศรีสุข, [2549?]
เลขเรียกBF1779.ฮ5 ร63
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา