Found: 546  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
16
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่อง12 ราศี ตกแต่งบ้านตามศาสตร์ฮวงจุ้ย [videorecording] : ราศีพฤษภ / สุริยัน อริยวงค์โสภณ
ชื่อผู้แต่งสุริยัน อริยวงค์โสภณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท มีเดีย ออฟ มีเดียส์ จำกัด (มหาชน), 2539.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
17
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่อง12 ราศี ตกแต่งบ้านตามศาสตร์ฮวงจุ้ย [videorecording] : ราศีพิจิก / สุริยัน อริยวงค์โสภณ
ชื่อผู้แต่งสุริยัน อริยวงค์โสภณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท มีเดีย ออฟ มีเดียส์ จำกัด (มหาชน), 2539.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
18
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่อง12 ราศี ตกแต่งบ้านตามศาสตร์ฮวงจุ้ย [videorecording] : ราศีมังกร / สุริยัน อริยวงค์โสภณ
ชื่อผู้แต่งสุริยัน อริยวงค์โสภณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท มีเดีย ออฟ มีเดียส์ จำกัด (มหาชน), 2539.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
19
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่อง12 ราศี ตกแต่งบ้านตามศาสตร์ฮวงจุ้ย [videorecording] : ราศีมีน / สุริยัน อริยวงค์โสภณ
ชื่อผู้แต่งสุริยัน อริยวงค์โสภณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท มีเดีย ออฟ มีเดียส์ จำกัด (มหาชน), 2539.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
20
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่อง12 ราศี ตกแต่งบ้านตามศาสตร์ฮวงจุ้ย [videorecording] : ราศีสิงห์ / สุริยัน อริยวงค์โสภณ
ชื่อผู้แต่งสุริยัน อริยวงค์โสภณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท มีเดีย ออฟ มีเดียส์ จำกัด (มหาชน), 2539.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
21
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่อง12 ราศี ตกแต่งบ้านตามศาสตร์ฮวงจุ้ย [videorecording] : ราศีเมถุน / สุริยัน อริยวงค์โสภณ
ชื่อผู้แต่งสุริยัน อริยวงค์โสภณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท มีเดีย ออฟ มีเดียส์ จำกัด (มหาชน), 2539.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
22
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่อง12 ราศี ตกแต่งบ้านตามศาสตร์ฮวงจุ้ย [videorecording] : ราศีเมษ / สุริยัน อริยวงค์โสภณ
ชื่อผู้แต่งสุริยัน อริยวงค์โสภณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท มีเดีย ออฟ มีเดียส์ จำกัด (มหาชน), 2539.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
23
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง120 กฎเกณฑ์ต้องห้ามและดีงามตามหลักฮวงจุ้ย สำหรับร้านอาหาร-ร้านค้า และสถานบริการ / ม. อึ้งอรุณ, เรีย...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อรุณรุ่ง, 2539.
เลขเรียก133.5 ร192
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
24
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง199 ฮวงจุ้ยร้าย ๆ ในบ้านที่ต้องแก้ไขเพื่่อเปิดประตูสู่ความร่ำรวย / [BOOK] ส. ทรัพย์มหาศาล.
ชื่อผู้แต่งส. ทรัพย์มหาศาล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพชรสีน้ำเงิน, 2551.
เลขเรียกBF 1779 .F4 ส11 2551,133.33 ส111ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
25
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง500 เคล็ดลับปรับฮวงจุ้ย บ้านร่มเย็น คนร่ำรวย / เสฎฐกรณ์ โชคศิริกุลชัย.
ชื่อผู้แต่งเสฎฐกรณ์ โชคศิริกุลชัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เก็ท ไอเดีย, 2561.
เลขเรียก133.333 ส892ห 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
26
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง57 เคล็ดลับเสริมมงคลเเก่บ้าน / ธนาคารอาคารสงเคราะห์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์, [2553?]
เลขเรียกBF1779.F4 ห556 2553?
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
27
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง57 เคล็ดลับเสริมมงคลเเก่บ้าน / ธนาคารอาคารสงเคราะห์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์, [2553].
เลขเรียกBF1779.F4 ห65 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
28
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง57 เคล็ดลับเสริมมงคลแก่บ้าน / ธนาคารอาคารสงเคราะห์.
ชื่อผู้แต่งธนาคารอาคารสงเคราะห์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์, ม.ป.ป.
เลขเรียก645 อ212ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
29
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDictionary for fun/ คริสโตเฟอร์, ชัช.
ชื่อผู้แต่งคริสโตเฟอร์, ชัช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สารสาร มาร์เก็ตติ้ง , 2545.
เลขเรียกอ PE 1625 ช351ด 2545,133.3337 ว619ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
30
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องFeng shui : balancing your home (จุลสาร) / ธันยมัย ธำรงพุทธิกุล.
ชื่อผู้แต่งธันยมัย ธำรงพุทธิกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ้านและตกแต่ง, 2551.
เลขเรียกBF ธ6ฟ 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา