Found: 185  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
61
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพการส่งออกและสภาพแวดล้อมตลาดส่งออกรถบรรทุกขนาดน้ำหนักบรรทุกไม่เกินห้าตัน (พิก...
ชื่อผู้แต่งสถาบันยานยนต์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันยานยนต์, 2549.
เลขเรียก338.47629222
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
62
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาศักยภาพในการประยุกต์ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ของศูนย์ซ่อมและบำรุงรักษารถยนต...
ชื่อผู้แต่งสยาม อรุณศรีมรกต
พิมพลักษณ์นครปฐม : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2548.
เลขเรียก363.700218 ส319กศ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
63
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างและถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องเสริมงานเชื่อมไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมยานยนต์ / ธนภูมิ เฟื่องเพียร.
ชื่อผู้แต่งธนภูมิ เฟื่องเพียร.
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2561.
เลขเรียก671.521 ธ156ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
64
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการหาความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์ในการสั่งซื้อกับเส้นโค้งการเรียนรู้ของผู้ส่งมอบ : รายงานผลการวิจัยฉบ...
ชื่อผู้แต่งปารเมศ ชุติมา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
65
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบและพัฒนาระบบการวัดสมรรถนะห่วงโซ่อุปทานเชิงสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์เพื่อการส่...
ชื่อผู้แต่งสรพล อุดมเวทยนันท์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
เลขเรียกว 658.5 ส176ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
66
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการออกแบบแผ่นความร้อนเครื่องอบชิ้นงานพรมในรถยนต์ / โดย สถาพร หมื่นสิน
ชื่อผู้แต่งสถาพร หมื่นสิน
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557.
เลขเรียกTA190 ส36 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
67
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเพิ่มอัตราผลผลิตสายการประกอบโช้คอัพของการผลิตโช้คอัพ / ธงชัย โชติเวที = Productivity improvement...
ชื่อผู้แต่งธงชัย โชติเวที
พิมพลักษณ์2547.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
68
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเสนอแนวทางการแก้ปัญหาจากการจัดทำระบบ ISO/TS 16949 : 2009 ของอุตสาหกรรมยานยนต์ด้วยเทคนิคเดลฟาย / ...
ชื่อผู้แต่งวิริยะ มิ่งสกล.
พิมพลักษณ์2557.
เลขเรียก338.47629222 ว694ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
69
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแสวงหาผลประโยชน์จากข้อตกลงการเปิดเสรี (ระยะที่ 2) : รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ = Free trade agree...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2551.
เลขเรียก382.9 ก528(4) 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
70
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแสวงหาผลประโยชน์จากข้อตกลงการเปิดเสรี : รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ = Free trade agreements : FTAs...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2549.
เลขเรียก382.9 ก528 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
71
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกิจกรรมการเรียนรู้วัฒนธรรม = Cultural awareness / Barry Tomalin, Sisan Stempleski ; สรณี วงศ์เบี้ย...
ชื่อผู้แต่งโทมารีน, แบรี่.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Windows on Education, 2549.
เลขเรียกP35 ท45,331 ม152ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
73
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความขัดแย้งอย่างรุนแรงที่ขับเคลื่อนไปสู่ความสำเร็จแบบสุดขีด = Extreme Toyota :radical contradiction...
ชื่อผู้แต่งโอะโซะโนะ, เอะมิ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อี.ไอ.สแควร์ สำนักพิมพ์, 2555.
เลขเรียก629.2 อ811ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
74
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการเหมืองข้อมูลกับความได้เปรียบทางการแข่งขัน ของธุรกิจส่งออกชิ้นส่วนและอุปก...
ชื่อผู้แต่งชินพร ปิคตาระโพธิ์
พิมพลักษณ์2556.
เลขเรียกวจ 658.4083
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
75
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการโลจิสติกส์เชิงกลยุทธ์กับความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจอุตสาหกรรมยาน...
ชื่อผู้แต่งพจนีย์ ธีระกุล
พิมพลักษณ์2555.
เลขเรียกวจ 658.5
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา