Found: 218  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
196
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเว็บไซต์ยูทูบ(ภาษาไทย)กับการสื่อสารความเกลียดชัง / มัทนา นันตา = WWW.YOUTUBE.COM(THAI LANGUAGE) AND...
ชื่อผู้แต่งมัทนา นันตา
พิมพลักษณ์2556.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
197
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเหรียญสองด้านในสังคมออนไลน์...อย่าเสี่ยงทายกับเด็กไทย / พัชรา เอี่ยมกิจการ
ชื่อผู้แต่งพัชรา เอี่ยมกิจการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันรามจิตติ, 25-
เลขเรียก004.678 พ624ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
198
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแชทสนั่น แชร์สนุก โพสต์กระจาย facebook line instagram / ณาตยา ฉาบนาค
ชื่อผู้แต่งณาตยา ฉาบนาค
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : SPC books, 2556?
เลขเรียก004.69 ณ246ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
199
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแชทสนั่น แชร์สนุก โพสต์กระจาย Facebook Line Instagram / ณาตยา ฉาบนาค.
ชื่อผู้แต่งณาตยา ฉาบนาค
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอสพีซีบุ๊คส์, [2555].
เลขเรียก004.69
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
200
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแชร์ชีวิตออนไลน์ Digital life / กองบรรณาธิการข่าวสด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2559
เลขเรียก004.693 ช794
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
201
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ / กาญจนา สกุล...
ชื่อผู้แต่งกาญจนา สกุลเพ็ชร.
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2558.
เลขเรียก004.69 ก232น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
202
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแมวเซเลบริตี้ ระบบ-รหัสความหมายของการบริโภคทัศนคติของชนชั้นกลางบนเฟสบุ๊ค / กนิษฐา พรเจริญ
ชื่อผู้แต่งกนิษฐา พรเจริญ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
203
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแย็บบ่อยๆ สอยด้วยฮุคขวา เคล็ดลับโซเชียลมีเดีย = Jab, jab, jab, right hook / แกรี เวย์เนอร์ชัค เขียน...
ชื่อผู้แต่งเวย์เนอร์ชัค, แกรี
เลขเรียก658.872 ว916ย 2559
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
204
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแย็บบ่อยๆ สอยด้วยฮุคขวา เคล็ดลับโซเชียลมีเดีย = Jab, jab, jab, right hook / แกรี เวย์เนอร์ชัค เขียน ...
ชื่อผู้แต่งเวย์เนอร์ชัค, แกรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2559
เลขเรียกHF5415.1265 ว7ย 2559,658.872 ว84ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
205
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการวิจัย "การวิจารณ์ศิลปะ : รอยต่อระหว่างวัฒนธรรมสื่อสิ่งพิมพ์กับสื่ออินเทอร์เน็ต".
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2557.
เลขเรียก701.18 ค962 2557 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
206
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการวิจัย "การวิจารณ์ศิลปะ : รอยต่อระหว่างวัฒนธรรมสื่อสิ่งพิมพ์กับสื่ออินเทอร์เน็ต" : การวิจารณ์ด...
ชื่อผู้แต่งไอยเรศ บุญฤทธิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 2557.
เลขเรียกPN80.5 อ9ค 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
207
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการวิจัย "การวิจารณ์ศิลปะ : รอยต่อระหว่างวัฒนธรรมสื่อสิ่งพิมพ์กับสื่ออินเทอร์เน็ต" : การวิจารณ์ท...
ชื่อผู้แต่งวันทนีย์ ศิริพัฒนานันทกูร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 2557.
เลขเรียกPN80.5 ว6ค 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
208
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการวิจัย "การวิจารณ์ศิลปะ : รอยต่อระหว่างวัฒนธรรมสื่อสิ่งพิมพ์กับสื่ออินเทอร์เน็ต" : การวิจารณ์ภ...
ชื่อผู้แต่งอัญชลี ชัยวรพร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 2557.
เลขเรียกPN80.5 อ6ค 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
209
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการวิจัย "การวิจารณ์ศิลปะ : รอยต่อระหว่างวัฒนธรรมสื่อสิ่งพิมพ์กับสื่ออินเทอร์เน็ต" : การวิจารณ์ล...
ชื่อผู้แต่งภัทร ด่านอุตรา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 2557.
เลขเรียกPN80.5 ภ6ค 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
210
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการวิจัย "การวิจารณ์ศิลปะ : รอยต่อระหว่างวัฒนธรรมสื่อสิ่งพิมพ์กับสื่ออินเทอร์เน็ต" : การวิจารณ์ว...
ชื่อผู้แต่งอรพินธ์ คำสอน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 2557.
เลขเรียกPN80.5 อ4ค 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา