Found: 785  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
46
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายภาษีและพิธีการศุลกากร/ วิชัย มากวัฒนสุข.
ชื่อผู้แต่งวิชัย มากวัฒนสุข.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สามเจริญพาณิช, 2546.
เลขเรียกK 4660 ว542ก 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
47
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายศุลกากร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., [2533?]
เลขเรียกHJ7330.55.A6 .ก13
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
48
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายศุลกากร / กรมศุลกากร.
ชื่อผู้แต่งกรมศุลกากร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมฯ, 2528.
เลขเรียกK- ก37 2528
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
49
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายศุลกากร / กฤษฎา ทองธรรมชาติ.
ชื่อผู้แต่งกฤษฎา ทองธรรมชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2540.
เลขเรียกKPT4430 ก279 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
50
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายศุลกากร / อานนท์ โหราเรือง
ชื่อผู้แต่งอานนท์ โหราเรือง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชากฎหมายทั่วไป คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2531.
เลขเรียกHJ6609 .อ25 2531
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
51
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายศุลกากร = Thai customs laws / กรมศุลกากร
ชื่อผู้แต่งกรมศุลกากร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมศุลกากร, 2528
เลขเรียก348 ก133 2528
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
52
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายศุลกากร = Thai customs laws / กรมศุลกากร
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กรม, 2528.
เลขเรียกK ศ742 2528
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
53
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายศุลกากร = Thai customs laws / กรมศุลกากร.
ชื่อผู้แต่งศุลกากร, กรม.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กรม, 2528.
เลขเรียก343.593056 ศ742ก 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
54
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายศุลกากร พร้อมคำพิพากษาฎีกา (ย่อ) / รวบรวมโดย สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2532.
เลขเรียก340.5 ก119
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
55
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายศุลกากร พิมพ์เป็นที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพ นายวิชัย ซำศิริพงษ์ ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม 27 ...
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2533]
เลขเรียกK ก119
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
56
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องกฎหมายศุลกากร วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 บรรยายโดย อาจารย์สมพงษ์ หลักศิลากุล / [Videorecording].
ชื่อผู้แต่งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี , 2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
57
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องกฎหมายศุลกากร วันที่ 23 เมษายน 2560 บรรยายโดย อาจารย์สมพงษ์ หลักศิลากุล / [Videorecording].
ชื่อผู้แต่งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี , 2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
58
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายศุลกากร วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 บรรยายโดย อาจารย์สมพงษ์ หลักศิลากุล / [Videorecording].
ชื่อผู้แต่งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี , 2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
59
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องกฎหมายศุลกากร วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 บรรยายโดย อาจารย์สมพงษ์ หลักศิลากุล / [Videorecording].
ชื่อผู้แต่งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี , 2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
60
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายศุลกากรฉบับใช้งาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2530.
เลขเรียก343.593056 ก118 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา