Found: 170  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
166
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเบ็ดเตล็ดความรู้ทั่วไปและตำนานศุลกากร / อนุมานราชธน, พระยา.
ชื่อผู้แต่งอนุมานราชธน, พระยา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพร้าว 2537.
เลขเรียก089.9591
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
167
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...(คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ) แก้ไขเ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หอสมุดรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2542.
เลขเรียกKPT3645 อ752 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
168
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการพัฒนาด่านศุลกากรช่องเม็ก / พิสมัย ทองมั่น.
ชื่อผู้แต่งพิสมัย ทองมั่น.
พิมพลักษณ์2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
169
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสารของบริษัทตัวแทนผู้ส่งออกในจังหวัดชล...
ชื่อผู้แต่งพิทยาพร พรรณโรจน์.
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียก629.272 พ671น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
170
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการความร่วมมือระหว่างศุลกากรกับผู้ประกอบการ / ณัฐา โอวาททัศนีย์ = Cooperative program with cust...
ชื่อผู้แต่งณัฐา โอวาททัศนีย์
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา