Found: 350  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
121
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประชุมศิลาจารึก ภาคที่ 1 จารึกกรุงสุโขทัย.
ชื่อผู้แต่งศิลาจารึก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2500.
เลขเรียก495.9111 ศ537ปร 2500
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
122
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประชุมศิลาจารึก ภาคที่ 1 เป็นจารึกกรุงสุโขทัยที่ได้พบก่อน พ.ศ. 2467.
ชื่อผู้แต่งศิลาจารึก
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการพิจารณาและจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2521.
เลขเรียกCN1220 ศ537ปศ ภ.1 2521
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
123
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประชุมศิลาจารึก ภาคที่ 1 เป็นจารึกกรุงสุโขทัยได้พบก่อน พ.ศ. 2467
ชื่อผู้แต่งคณะกรรมการพิจารณาและจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2521
เลขเรียก495.911 ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
124
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประชุมศิลาจารึก ภาคที่ 2 จารึก ทวารวดี ศรีวิชัย ละโว้ = Recueil des inscriptions du Siam deuxieme p...
ชื่อผู้แต่งเซเดส์, ยอร์ช, ค.ศ. 1886-1969.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กรมศิลปากร, 2526.
เลขเรียกCN1220 .ศ64 2526
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
125
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประชุมศิลาจารึก ภาคที่ 2 จารึกทวาราวดี ศรีวิชัย ละโว้ / ยอร์ช เซเดส์
ชื่อผู้แต่งเซเดส์, ยอร์ช
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กรมศิลปากร, 2504.
เลขเรียกDS567 ซ51ป ล.2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
126
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประชุมศิลาจารึก ภาคที่ 3 : ประมวลจารึกที่พบในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกและภาคกลางของ...
พิมพลักษณ์[พระนคร] : คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และโบราณคดี สำนักนายกรัฐมนตรี, 2508.
เลขเรียกDS571 .ศ231 ภาค 3
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
127
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประชุมศิลาจารึก ภาคที่ 3 ประมวลจารึกที่พบในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลางของป...
ชื่อผู้แต่งศิลาจารึก
พิมพลักษณ์[พระนคร] : คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และโบราณคดี สำนักนายกรัฐมนตรี, 2508.
เลขเรียกCN1220 ศ537ปศ ภ.3 2508
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
128
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประชุมศิลาจารึก ภาคที่ 3 ประมวลจารึกที่พบในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลางของป...
พิมพลักษณ์(กรุงเทพฯ) : คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและโบราณคดี สำนักนายกรัฐมนตรี, 2508.
เลขเรียกDS571.5 .ป47 2508
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
129
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประชุมศิลาจารึก ภาคที่ 3.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรม และโบราณคดี สำนักนายกรัฐมนตรี, 2508.
เลขเรียกCN1220 ป247 ล.3
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
130
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประชุมศิลาจารึก ภาคที่ 4 : ประมวลจารึกที่พบในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกและภาคกลางของ...
พิมพลักษณ์พระนคร : คณะกรรมการพิจารณาและจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2513.
เลขเรียกDS571 .ศ231 ภาค 4
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
131
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประชุมศิลาจารึก ภาคที่ 4 ประมวลจารึกที่พบในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลางของป...
ชื่อผู้แต่งสำนักนายกรัฐมนตรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2513
เลขเรียก495.911 ส636ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
132
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประชุมศิลาจารึก ภาคที่ 4 ประมวลจารึกที่พบในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกและภาคกลางของปร...
ชื่อผู้แต่งศิลาจารึก
พิมพลักษณ์[พระนคร] : คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2513.
เลขเรียกCN1220 ศ537ปศ ภ.4 2513
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
133
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประชุมศิลาจารึก ภาคที่ 4 ประมวลจารึกที่พบในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกและภาคกลางของปร...
พิมพลักษณ์พระนคร : คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2513.
เลขเรียกDS571.5 .ป47 2513
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
134
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประชุมศิลาจารึก ภาคที่ 5
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2515.
เลขเรียก959.3 ป 186 2515
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
135
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประชุมศิลาจารึก ภาคที่ 5 ประมวลจารึกอักษรไทย ภาพลายเส้นจำหลักบนแผ่นหินเกี่ยวกับเรื่องชาดกต่างๆในช...
ชื่อผู้แต่งสำนักนายกรัฐมนตรี. คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สำนักทำเนียบนายกรัฐมนตรี, 2515
เลขเรียก913.593 ส215ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา