Found: 351  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
106
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประชุมจารึกล้านนา เล่ม 13 : จารึกในจังหวัดเชียงราย = Corpus of Lan Na inscriptions vol. 13 : inscri...
ชื่อผู้แต่งศรีเลา เกษพรหม
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551.
เลขเรียก959.3023 ศ244ป ล.13
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
107
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประชุมจารึกสยาม ภาคที่ 1 จารึกกรุงสุโขทัย / ยอช เซเดส์ ชำระแลแปล.
ชื่อผู้แต่งศิลาจารึก.
พิมพลักษณ์พระนคร : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2467.
เลขเรียกCN1220 .ศ637 2467,495.911 ศ37ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
108
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประชุมจารึกสยาม ภาคที่ 1 จารึกกรุงสุโขทัย / ยอช เซเดส์, ชำระและแปล
ชื่อผู้แต่งเซเดส์, ยอร์ช
พิมพลักษณ์พระนคร : หอพระสมุดวชิรญาณ, 2467.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
109
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประชุมจารึกเมืองพะเยา / สุจิตต์ วงศ์เทศ, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2538
เลขเรียกCN1221.P52 ป46 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
110
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประชุมจารึกเมืองพะเยา = Inscriptional history of Phayao / ศิลปวัฒนธรรม.
ชื่อผู้แต่งศิลาจารึก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2537.
เลขเรียกCN1221.P53 ศ537 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
111
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประชุมจารึกเมืองพะเยา = Inscriptional history of Phayao.
ชื่อผู้แต่งศิลาจารึก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม, 2538.
เลขเรียกCN1221.พ2 ศ65
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
112
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประชุมพงศาวดาร เล่ม 1 (ประชุมพงศาวดาร ภาค 1 ตอนต้น).
ชื่อผู้แต่งพระราชพงศาวดาร.
พิมพลักษณ์พระนคร : คุรุสภา, 2506.
เลขเรียกDS571 พ47 ล.1
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
113
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประชุมพระตำราบรมราชูทิศเพื่อกัลปนา สมัยอยุธยา ภาค 1 / คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ วัฒน...
พิมพลักษณ์พระนคร : คณะกรรมการ, 2510.
เลขเรียกCN1221 ป7112
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
114
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประชุมศิลาจารึก
ชื่อผู้แต่งศิลาจารึก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมการพิจารณาและจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2521.
เลขเรียก417.7 ศ372ป
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
115
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประชุมศิลาจารึก
ชื่อผู้แต่งสำนักนายกรัฐมนตรี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สำนักทำเนียบนายกรัฐมนตรี, 2508.
เลขเรียก495.917 น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
116
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประชุมศิลาจารึก ภาคที่ .../ คณะกรรมการพิจารณาและจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ สำนักนายกรัฐมนตรี. ...
ชื่อผู้แต่งสำนักนายกรัฐมนตรี, คณะกรรมการพิจารณาและจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ คณะกรรมการพิจารณาและจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ สำนักนายกรัฐมนตรี 2521.
เลขเรียก495.916 ส215ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
117
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประชุมศิลาจารึก / ยอร์ช เซเดส์, ชำระและแปล ; ม.จ. สุภัทรดิศ ดิศกุล, ทรงและเรียบเรียงจากภาษาฝรั่งเศส...
ชื่อผู้แต่งศิลาจารึก.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กรมศิลปากร, 2526.
เลขเรียก495.911 ศ537ป 2526 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
118
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ... : ประมวลจารึกที่พบในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลา...
ชื่อผู้แต่งศิลาจารึก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักนายกรัฐมนตรี, [2513?]
เลขเรียก495.9111 ศ537ปช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
119
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประชุมศิลาจารึก ภาคที่ 1 / ยอช เซเดส์ ชำระและแปล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บรรณกิจ, 2526.
เลขเรียกCN1220 ซ511 ล.1
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
120
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประชุมศิลาจารึก ภาคที่ 1 / ยอช เซเดส์ ชำระแลแปล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บรรณกิจ, 2526.
เลขเรียกCN1220 ซ511ป 2526
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา