Found: 351  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
136
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประชุมศิลาจารึก ภาคที่ 5 ประมวลจารึกอักษรไทย ภาพลายเส้นจำหลักบนแผ่นหิน เกี่ยงกับเรื่องชาดกต่างๆ ในชา...
ชื่อผู้แต่งศิลาจารึก
พิมพลักษณ์[พระนคร] : คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2507.
เลขเรียกCN1220 ศ537ปศ ภ.5 2507
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
137
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประชุมศิลาจารึก ภาคที่ 6 ตอนที่ 1 : ประมวลจารึกสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ที่พบในภาคเหนือ ภาคตะวันออก และ ภ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมการพิจารณาและจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2517.
เลขเรียกDS571 .ศ231 ภาค6 ตอน1
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
138
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประชุมศิลาจารึก ภาคที่ 6 ตอนที่ 1 ประมวลจารึกสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ที่พบในภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาค...
ชื่อผู้แต่งศิลาจารึก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2517.
เลขเรียกCN1220 .ศ64 2517
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
139
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประชุมศิลาจารึก ภาคที่ 6 ตอนที่ 2 : ประมวลจารึกสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ที่พบในภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภา...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการพิจารณาและจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2521.
เลขเรียกDS571 .ศ231 ภาค6 ตอน2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
140
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประชุมศิลาจารึก ภาคที่ 6 ตอนที่ 2 ประมวลจารึก สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ที่พบในภาคเหนือ ภาคตะวันออกและภาคก...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2521.
เลขเรียกDS571.5 .ป47 2521
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
141
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประชุมศิลาจารึก ภาคที่ 6 ตอนที่ 2 ประมวลจารึกสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ที่พบในภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคก...
ชื่อผู้แต่งคณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2521
เลขเรียก495.911 ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
142
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประชุมศิลาจารึก ภาคที่ 6 ตอนที่ 2 ประมวลจารึกสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ที่พบในภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคก...
ชื่อผู้แต่งสำนักนายกรัฐมนตรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2521
เลขเรียก495.911 ส636ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
143
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประชุมศิลาจารึก ภาคที่ 7 ประมวลจารึกที่พบในประเทศไทยและต่างประเทศ / คณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์ไทยฯ...
ชื่อผู้แต่งสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี. คณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์ไทยฯ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศักดิ์โสภาการพิมพ์, 2535
เลขเรียก417 ค411ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
144
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประชุมศิลาจารึก ภาคที่ 7: ประมวลจารึกที่พบในประเทศไทยและต่างประเทศ / คณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์ไทย ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนัก, 2535.
เลขเรียกCN1220 ป247 2534
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
145
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประชุมศิลาจารึก. ภาคที่ 6 ประมวลจารึกสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ที่พบในภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลาง
ชื่อผู้แต่งศิลาจารึก
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2517-2521.
เลขเรียก495.911 ศ37ปศ ภ.6
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
146
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประชุมศิลาจารึก. ภาค 6, ประมวลจารึกสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ที่พบในภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลาง / ค...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการ, [251-].
เลขเรียกDS571 ป243
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
147
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประชุมศิลาจารึก. ภาคที่ 1, จารึกกรุงสุโขทัย / กรมศิลปากร.
ชื่อผู้แต่งศิลาจารึก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2515.
เลขเรียกPL4159 ศ6ป4 ภ.1
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
148
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประชุมศิลาจารึก. ภาคที่ 1, จารึกกรุงสุโขทัย / ยอร์ช เซเดส์, ชำระและแปล.
ชื่อผู้แต่งศิลาจารึก.
พิมพลักษณ์ม.ป.ท. : ม.ป.พ., [2500].
เลขเรียก495.911 ศ537ป 2500 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
149
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประชุมศิลาจารึก. ภาคที่ 2, จารึกทวารวดี ศรีวิชัย ละโว้ / ยอร์ช เซเดส์, ชำระและแปล.
ชื่อผู้แต่งเซเดส์, ยอร์ช.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : ศิวพร, 2504].
เลขเรียก495.911 ซ511ป 2504 18
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
150
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประชุมศิลาจารึก. ภาคที่ 2. จารึกทวารวดี ศรีวิชัย ละโว้ = Recueil des inscriptions du Siam. Deuxiem...
พิมพลักษณ์พระนคร : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิวพร, 2504.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา