Found: 414  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
76
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2554 คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยอ...
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : คณะ, [2555]
เลขเรียกNK440.T5U2 ก528 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
77
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีสุดท้ายและผลงานนักศึกษาปัจจุบัน : โครงการ คณะมนุษย...
ชื่อผู้แต่งสถาบันราชภัฏนครราชสีมา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : สถาบันราชภัฏนครราชสีมา 2544
เลขเรียก741.9593 ส14ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
78
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแสดงภาพเขียน ของศิลปินคนนั้น / ฟ้า พูลวรลักษณ์.
ชื่อผู้แต่งฟ้า พูลวรลักษณ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ใบไม้สีเขียว, 2546.
เลขเรียกND27 ฟ321,750 ฟ311ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
79
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแสดงภาพเขียนของศิลปินคนนั้น / ฟ้า พูลวรลักษณ์
ชื่อผู้แต่งฟ้า พูลวรลักษณ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ใบไม้สีเขียว, 2003 [2546]
เลขเรียก700.74 ฟ21ก 2003 [2546]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
81
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแสดงภาพเขียนของศิลปินคนนั้น 2005 / ฟ้า พูลวรลักษณ์
ชื่อผู้แต่งฟ้า พูลวรลักษณ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ใบไม้เขียว, 25-
เลขเรียก759.0675 ฟ647ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
82
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแสดงศิลปกรรมเรื่อง ใบหน้าในสหัสวรรษใหม่ = FACE 2001 by Vichoke Mukdamanee / วิโชค มุกดามณี.
ชื่อผู้แต่งวิโชค มุกดามณี.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2544].
เลขเรียกN7323 ว62,750.74 ว565ก 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
84
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อคิดเห็นเกี่ยวกับภาพผลงานศิลปกรรม ชื่อ "ภิกษุสันดานกา" / ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม สำนักงานอธิการบดี มหาวิท...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2550.
เลขเรียกNX180.R4 ข281 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
85
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อคิดเห็นเกี่ยวกับภาพผลงานศิลปกรรมชื่อ "ภิกษุสันดานกา" รางวัลประเภศประกาศนียบัตรเกียรตินิยมอันดับหน...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550].
เลขเรียกNX180.พ7 ข55 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
86
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อคิดเห็นเกี่ยวกับภาพผลงานศิลปกรรมชื่อ "ภิกษุสันดานกา" รางวัลประเภศประกาศนียบัตรเกียรตินิยมอันดับหน...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550].
เลขเรียกNX180 ข281
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
87
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อคิดเห็นเกี่ยวกับภาพผลงานศิลปกรรมชื่อ ภิกษุสันดารกา รางวัลประกาศนียบัตรนิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง ป...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยศิลปากร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2550.
เลขเรียก731 .8 ศ375ข 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
89
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องครูเสนาะ หลวงสุนทร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรสยามการพิมพ์, 2556.
เลขเรียกML345.T5 ค167 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
90
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคลอด โมเนต์ (Claude Monet) / หนึ่งธิดา เมตตาพร, เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งหนึ่งธิดา เมตตาพร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เป็นสาระ, 2559.
เลขเรียก759.4 ม923ห 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา