Found: 71  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
31
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องลีลาจริตใต้ทะเล : โครงการสร้างสรรค์ประติมากรรมประยุกต์ติดตั้งภายในโรงแรมมิลลิเนียม รีสอร์ท ป่าตอง ภ...
ชื่อผู้แต่งภัทรวรรณ โสภาอัศวภรณ์.
พิมพลักษณ์2554.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
32
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิถีแห่งความสงบ : การสร้างสรรค์จิตรกรรมเพื่อการตกแต่งปาล์มสปา ภูเก็ต = The path of serenity : the p...
ชื่อผู้แต่งวราภรณ์ ภูมลี.
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
33
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสถานที่แห่งความทรงจำ : การสร้างสรรค์ภาพถ่ายประยุกต์เพื่อติดตั้งโรงแรมปิงนคราบูติคโฮเตล แอนด์ สปา = ...
ชื่อผู้แต่งณิชา จงสวัสดิ์
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
34
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสภาพแวดล้อมในเมือง = Urban environment / โดย อนุรักษ์ อ่วมธรรม.
ชื่อผู้แต่งอนุรักษ์ อ่วมธรรม.
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
35
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสภาวะของการเคลื่อนไหวที่สงบนิ่ง : การสร้างสรรค์จิตรกรรมสำหรับติดตั้งภายในลานสเกตเดอแรมพ์ห้างสรรพสิน...
ชื่อผู้แต่งเวหา ศรีสวัสดิ์.
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
36
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสีสันแห่งแสง : โครงการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมเพื่อติดตั้ง ณ โรงแรมไอบิสหาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต = Colo...
ชื่อผู้แต่งสุธิดา บุญจินดาทรัพย์.
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
37
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอารมณ์แห่งวัตถุ : การสร้างสรรค์จิตรกรรมเพื่อการตกแต่งโรงแรมโซฟิเทล เซ็นทารา แกรนด์ แอนด์ วิลล่า หัว...
ชื่อผู้แต่งสหัชณัฐ เถกิงกร.
พิมพลักษณ์2554.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
38
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเปลี่ยนทุกมุมให้น่านั่ง / ณฤต เลิศอุตสาหกูล
ชื่อผู้แต่งณฤต เลิศอุตสาหกูล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สเต็ปส์, 2558
เลขเรียกTT698 ณ43,745.5 ณ253ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
39
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเส้นทางสู่ความฝัน : การสร้างสรรค์จิตรกรรมเพื่อการตกแต่งโรงแรมอันดามัน ซีวิว ภูก็ต = The way to drea...
ชื่อผู้แต่งปริศนา เสียมไหม.
พิมพลักษณ์2554.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
40
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแสงทิพย์ : โครงการสร้างสรรค์จิตรกรรมประยุกต์เพื่อติดตั้งภายในโรงแรมหม่อมตรี วิลล่า รอยัล จังหวัดภูเ...
ชื่อผู้แต่งพ.พัชยาภรณ์ สุวรรณาวุธ.
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
41
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการติดตั้งผลงานศิลปสื่อผสมภายในโถงทางเดิน หน้าห้องประชุมใหญ่ ศูนย์ประชุมแห่งช่าติสิริกิติ์เรื่อง...
ชื่อผู้แต่งจิตติพล สุณาตุ.
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
42
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการประติมากรรมสร้างสรรค์เพื่อการติดตั้งอาคารสถานที่ ณ โรงแรมสีลมศิริน เรื่องรูปทรงแห่งการเจริญเต...
ชื่อผู้แต่งพีรศักดิ์ ผลิตกุล.
พิมพลักษณ์2550.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
43
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการสร้างสรรค์จิตรกรรมประยุกต์เพื่อการติดตั้งโรงแรม Sala Samui Resort & Spa เรื่อง ชีวิตธรรมชาติ ...
ชื่อผู้แต่งเพ็ญประภา จันทร.
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
44
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการสร้างสรรค์จิตรกรรมประยุกต์เพื่อติดตั้ง ณ โรงแรม ST.James Hotel เรื่องมิติซ่อนเร้นในความไร้ระเ...
ชื่อผู้แต่งมยุรี นาคนิศร.
พิมพลักษณ์2554.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
45
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการสร้างสรรค์จิตรกรรมประยุกต์เพื่อติดตั้ง ณ โรงแรม The Davis Bangkok เรื่อง จินตภาพแห่งความอุดมส...
ชื่อผู้แต่งสมพร ธุรี.
พิมพลักษณ์2549.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา