Found: 76  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
16
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมเรื่อง "วิถีแห่งจิตพอเพียง" เพื่อติดตั้งภายใน "Casa Del Mare Hua-Hin...
ชื่อผู้แต่งเขมา แฉ่งฉายา.
พิมพลักษณ์2551.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
17
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปลี่ยนแปลงของรูปทรงธรรมชาติ = Changing of natural form / โดย พิชฌาภา วัดอิ่ม.
ชื่อผู้แต่งพิชฌาภา วัดอิ่ม.
พิมพลักษณ์2551.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
18
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความงามของธรรมชาติและความรัก : โครงการสร้างสรรค์จิตรกรรมเพื่อติดตั้งภายในรีสอร์ท ลา ทอสคานา = Natur...
ชื่อผู้แต่งณัฐนิชาช์ ลิ้มสุขนิรันดร์.
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
19
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความทุกข์-ความสุข : โครงการสร้างสรรค์จิตรกรรมประยุกต์ติดตั้งภายในสวนโมกข์กรุงเทพฯ = Distress-happin...
ชื่อผู้แต่งอาทร บุตรสีทัด.
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
20
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความผูกพันกับสิ่งแวดล้อมที่คุ้นเคย : การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมเพื่อการตกแต่งโรงแรมวีรันดารีสอร์ทแอ...
ชื่อผู้แต่งสุธิดา บุตรแขก.
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
21
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสุขใจจากธรรมชาติ : การสร้างสรรค์จิตรกรรมเพื่อติดตั้ง ณ รามาดารีสอร์ท เขาหลัก, พังงา = Delight o...
ชื่อผู้แต่งษมาภรณ์ ทองพัฒน์.
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
22
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความอบอุ่นแห่งอีสาน : โครงการสร้างสรรค์จิตรกรรมเพื่อตกแต่งโรงแรมดุสิตปริ๊นเซสโคราช = Warmth of I-Sa...
ชื่อผู้แต่งปัญญา จันทวงษ์.
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
23
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความอบอุ่นในวิถีชนบทชาวใต้ : การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมเพื่อตกแต่ง โรงแรม พีพี ไอส์แลนด์ คาบาน่า จั...
ชื่อผู้แต่งวรเชษฐ พรหมหนู.
พิมพลักษณ์2551.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
24
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเรียบง่ายแห่งวิถีชีวิตชาวเล : การสร้างสรรค์จิตรกรรมเพื่อตกแต่งอลีนตา รีสอร์ทแอนด์สปาหัวหิน-ปราณ...
ชื่อผู้แต่งมนธิดา เยาดำ.
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
25
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องงานมัณฑนศิลป์สำคัญในประวัติศาสตร์เพื่อเทิดพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ = Furniture of particular si...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม, 2557.
เลขเรียกNA3578.7.A1 ง319,อ 728.8 ง299ง
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
26
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจินตภาพแห่งวันวาน : โครงการสร้างสรรค์ภาพถ่ายเพื่อติดตั้งภายในโรงแรมการ์มาการ์เมท เกาะสมุย จังหวัดสุ...
ชื่อผู้แต่งกาซาลอง คำจริง.
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
27
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องช้างเผือกสู่การออกแบบโครงการเสนอแนะออกแบบตกแต่งภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหอศิลป = The study of white...
ชื่อผู้แต่งฐิติรัตน์ หมื่นอนันต์.
พิมพลักษณ์2556.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
28
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทกวีแห่งฤดูกาล : การสร้างสรรค์ศิลปกรรมผ้าเพื่อตกแต่งภายในโรงแรมลักซ์ เอ็กซ์แอล หลังสวน = The poet ...
ชื่อผู้แต่งสุนิษา อัศวินรุ่งโรจน์.
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
29
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบรรยากาศแห่งความสงบในอดีต : โครงการสร้างสรรค์จิตรกรรมประยุกต์เพื่อติดตั้งภายในพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก =...
ชื่อผู้แต่งประภาพรรณ สุขอร่าม.
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
30
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบุปผามายาในมิติแห่งความฝัน : การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมเพื่อการตกแต่งโรงแรมวิสมายา สุวรรณภูมิ, บางน...
ชื่อผู้แต่งมณีรัตน์ คัมภ์พิภพ.
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา