Found: 123  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
106
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอิมามโคมัยนี ผู้พลิกประวัติศาสตร์โลก : รวมบทความการสัมมนา = Imam Khomeini who overturned the world ...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาเรื่อง อิมามโคมัยนีกับการฟื้นฟูจิตวิญญาณทางศาสนาในโลกปัจจุบัน (2543 : หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : 14 พับลิเคชั่น, 2543.
เลขเรียก92
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
108
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอิสลามกับอารยธรรมสมัยใหม่ / สัยยิด อบุลอะอฺลา เมาดูดีย์ ; เรียบเรียงโดย อบูซัร.
ชื่อผู้แต่งเมาดูดีย์, สัยยิด อบุลอะอฺลา
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : บ้านอัรกอม, 2555.
เลขเรียก922.97
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
110
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอิสลามในสเปนและซิซิลี = Islam in Spain and Sicily / มะหฺยุดดีน หะยียะหฺยา, เขียน ; อิบราเฮ็ม ณรงค์...
ชื่อผู้แต่งมะหฺยุดดีน หะยียะหฺยา
พิมพลักษณ์ปัตตานี : ภาควิชาอิสลามศึกษา วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 2548.
เลขเรียกBP65.S7 ม65 2548,297.0946 ม 397 อ 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
..more
111
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเคาะลีฟะฮ์ : 1400 ปีแห่งความขัดแย้งซุนนี-ชีอะฮ์ / อลีย์ บินอิบรอฮีม เขียน.
ชื่อผู้แต่งอลีย์ บินอิบรอฮีม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อัล-อีหม่าน, 2544.
เลขเรียกBP166.9 อ4 2544,297.8 อ173ค 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
112
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเล่าเรื่องหัวเมืองใต้ : จากกรือเซะถึงปัตตานี / พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ เขียนและเรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งพลาดิศัย สิทธิธัญกิจ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์วันเวิลด์, 2547.
เลขเรียกDS589.ป6 พ47 2547,959.3 พ17ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
113
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง มุสลิมศึกษาในประเทศไทย : มุมมองทางประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม / ศูนย์...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "มุสลิมศึกษาในประเทศไทย : มุมมองทางประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรม" (2548 : หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548.
เลขเรียกDS570.ม7 ก643 2548
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
114
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผ่นดินอาหรับ : ประวัติศาสตร์และความเปลี่ยนแปลง [Text] อนันตชัย จินดาวัฒน์
ชื่อผู้แต่งอนันตชัย จินดาวัฒน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ ยิปซี 2555
เลขเรียก953
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
115
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการสร้างประวัติศาสตร์อิสลาม / มูฮัมมัด อมีน บินกาซัน
ชื่อผู้แต่งมูฮัมมัด อมีน บินกาซัน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อัล-ญิฮาด, 2522
เลขเรียก297 ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
116
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงสร้างประวัติศาสตร์อิสลาม / แปลโดย มุฮัมมัด อมีน บินการซัน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อัล-ญิฮาด, 2522.
เลขเรียกBP50 ค9
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
117
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงสร้างประวัติศาสตร์อิสลาม = A concise history of Islam / มุฮัมมัด อมีน บินกาซัน, แปล-เรียบเรียง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อัล-ญิฮาด, 2522.
เลขเรียก297
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
118
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงสร้างประวัติศาสตร์อิสลาม = Aconcise history of Islam / มุฮัมมัด อมีน บินกาซัน, แปลและเรียบเรีย...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อัล-ญิฮาด, 2522.
เลขเรียกBP50.ม7 ค962 2522
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
119
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโต๊ะหวันเต๊ะห์ : ปูชนียบุคคล ตำนานแห่งความรุ่งเรืองของชุมชนบ้านหัวทะเล / ผู้วิจัย มนัส สุทธิการ และค...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)], 2556.
เลขเรียกDS589.น4 ต95 2556
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
120
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโลกของอิสลามและมุสลิม : ในสยามประเทศไทย-อุษาคเนย์-เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ / ชาญวิทย์ เกษตรศิริ และก...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ; มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2552.
เลขเรียกBP63.ท9 ล93 2552,959.3 ล81 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา