Found: 12,280  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
121
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับอำนาจวิเศษและสิ่งเร้นลับ / แครีย์ สกอตต์ ; ดรรชนี โตวิระ, แปล
ชื่อผู้แต่งสกอตต์, แครีย์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์, 2557.
เลขเรียกBF1618 ส122 2557,133 ส119ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
123
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับอียิปต์โบราณ = 100 things you should know about ancient Egypt / เจน วอล์ค...
ชื่อผู้แต่งวอล์คเกอร์, เจน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรวเยาวชน, 2553.
เลขเรียกDT92.7 ว366ร 2553,ย ว366ห 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
124
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับอียิปต์โบราณ = 100 Things you should know about Ancient Egypt / เจน วอล์ค...
ชื่อผู้แต่งวอล์คเกอร์, เจน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: อัมรินทร์คอมิกส์, 2558.
เลขเรียกAC158 ร193ก ล.8,923 ว366ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
126
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับอียิปต์โบราณ = 100 things you should know about ancient egypt / เจน วอล์คเก...
ชื่อผู้แต่งวอล์คเกอร์, เจน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรวเยาวชน, 2551, [2008]
เลขเรียกPZ90.T5 ว366รอ 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
127
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเรืออับปาง / ฟิโอนา แม็กโดนัลด์ ; ชวธีร์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต แปล.
ชื่อผู้แต่งแม็กโดนัลด์, ฟิโอนา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์คอมมิกส์, 255.
เลขเรียกAC158 ร193ก ล.27
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
129
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเสือ / คามิลลา เดอ ลา เบอโดแยร์ ; แปลโดย ชวธีร์ รันตดิลก ณ ภูเก็ต
ชื่อผู้แต่งเดอ ลา เบอโดแยร์, คามิลลา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์คอมมิกส์, 2556
เลขเรียกQL737.C23 ด915 2556,599.75 ด914ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
130
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับแมงและแมลง / สตีฟ พาร์คเกอร์ ; ชวธีร์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, แปล
ชื่อผู้แต่งพาร์คเกอร์, สตีฟ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์, 2557.
เลขเรียกPZ7.P35 พ618 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
131
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับแมงและแมลง / สตีฟ พาร์คเกอร์ ; แปล, ชวธีร์ รัตนดิกล ณ ภูเก็ต.
ชื่อผู้แต่งพาร์คเกอร์, สตีฟ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรวเยาวชน, 2554.
เลขเรียกPZ7.P35 พ618 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
133
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับแมว / สตีฟ ปาร์กเกอร์ ; จัตวา สุขถนอมวงศ์ แปล
ชื่อผู้แต่งปาร์เกอร์, สตีฟ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์คอมมิกส์, 2556
เลขเรียกAC158 ร193ก ล.4,599.75 ป275ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
134
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับโจรสลัด = 100 things you should know about pirates / แอนดรูว์ แลงลีย์ เร...
ชื่อผู้แต่งแลงลีย์, แอนดรูว์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรวเยาวชน, 2550.
เลขเรียกPZ7.L36 ร54,910.4 ล72ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
135
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับโจรสลัด = 100 tings you should know about pirates / จินนี จอห์นสัน ; แปล,...
ชื่อผู้แต่งแลงลีย์, แอนดรูว์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์คอมมิกส์, 2558.
เลขเรียกPZ7 ล944 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา