Found: 10,958  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
121
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับโลกของเรา / แคลร์ โอลิเวอร์ ; ชวธีร์ รัตนดิลก ณ ภุเก็ต, แปล
ชื่อผู้แต่งโอลิเวอร์, แคลร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์, 2556.
เลขเรียกQE29 อ985 2556,550 อ873ร 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
123
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับโลกแห่งความสุดขั้ว / แอนนา เคลย์บอร์น ; ชวธีร์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต แปล.
ชื่อผู้แต่งเคลย์บอร์น, แอนนา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรวเยาวชน, 2552.
เลขเรียกPZ90.T5 ค763รล 2552,551 ค 848 ร 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยมหิดล
124
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับไดโนเสาร์ / ชวธีร์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ; แปล: ชวธีร์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
ชื่อผู้แต่งพาร์คเกอร์, สตีฟ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรวเยาวชน, 2551.
เลขเรียกPZ90.T5 พ618รด 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
125
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับไดโนเสาร์ / สตีฟ พาร์คเกอร์ ; ชวธีร์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, แปล
ชื่อผู้แต่งพาร์คเกอร์, สตีฟ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์, 2557.
เลขเรียกPZ7.P34 พ618 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
126
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับไดโนเสาร์ / สตีฟ พาร์เกอร์, เขียน ; ชวธีร์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, แปล.
ชื่อผู้แต่งพาร์เกอร์, สตีฟ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรวเยาวชน, 2555.
เลขเรียกPZ7.P34 พ618 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
127
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับไดโนเสาร์ / สตีฟ พาร์เกอร์, เขียน ; ชวธีร์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, แปล.
ชื่อผู้แต่งพาร์เกอร์, สตีฟ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรวเยาวชน, 2553.
เลขเรียกPZ7.P34 พ618 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
128
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับไดโนเสาร์ = 100 things you should know about dinosaurs / สตีฟ พาร์คเกอร์ ...
ชื่อผู้แต่งพาร์คเกอร์, สตีฟ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรวเยาวชน, 2549.
เลขเรียกPZ7.P34 ร54,567.9 พ618ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
129
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เรื่องสนุก / บรรณาธิการ สุเทพ จิตรชื่น
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2532.
เลขเรียก808.068 ร193
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
130
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เรื่องสนุก / สุเทพ จิตรชื่น, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2532
เลขเรียก028.55 ร193 2532
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
131
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เรื่องสนุก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาสน์, 2532.
เลขเรียกZ1037 ห159 2532,028.55 ร193 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
132
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เรื่องเล่าของผู้หญิงเปลี่ยนโลก = Good night stories rebel giris / เอเลนา ฟาวิลลี, ฟรันเซสกา คาวั...
ชื่อผู้แต่งฟาวิลลี, เอเลนา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2560.
เลขเรียกCT3207 ฟ367ร 2560,920.72 ฟ366ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
133
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เรื่องไดโนเสาร์ : รวมภาพขนาดจุใจและเกร็ดน่ารู้ของไดโนเสาร์และสัตว์ดึกดำบรรพ์ / จูซึงฮี เรื่อง ;...
ชื่อผู้แต่งจู, ซึงฮี
พิมพลักษณ์นนทบุรี : อมรินทร์บุ๊คส์เซ็นเตอร์, 2555
เลขเรียกQE861.5 จ685 2555,R E ซ351ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
134
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1000 คำศัพท์และประโยค / [บรรณาธิการ : ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ ; เรียบเรียงเนื้อหา : วราลี สิทธิจินดาวงศ์,...
ชื่อผู้แต่งวราลี สิทธิจินดาวงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
135
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1000 คำศัพท์และประโยค / วราลี สิทธิจินดาวงศ์, อิสรีย์ แจ่มขำ, ดุจเดือน กลั่นคูวัด ; ชิดพงษ์ กวีวรวุ...
ชื่อผู้แต่งวราลี สิทธิจินดาวงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2551.
เลขเรียกย 423 ว46ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา