Found: 12,280  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
151
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เรื่องสนุก / สุเทพ จิตรชื่น, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2532
เลขเรียก028.55 ร193 2532
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
152
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เรื่องสนุก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาสน์, 2532.
เลขเรียกZ1037 ห159 2532,028.55 ร193 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
153
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เรื่องเล่าของผู้หญิงเปลี่ยนโลก = Good night stories rebel giris / เอเลนา ฟาวิลลี, ฟรันเซสกา คาวั...
ชื่อผู้แต่งฟาวิลลี, เอเลนา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2560.
เลขเรียกCT3207 ฟ367ร 2560,920.72 ฟ366ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
154
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เรื่องไดโนเสาร์ : รวมภาพขนาดจุใจและเกร็ดน่ารู้ของไดโนเสาร์และสัตว์ดึกดำบรรพ์ / จูซึงฮี เรื่อง ;...
ชื่อผู้แต่งจู, ซึงฮี
พิมพลักษณ์นนทบุรี : อมรินทร์บุ๊คส์เซ็นเตอร์, 2555
เลขเรียกQE861.5 จ685 2555,R E ซ351ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
156
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 แหล่งมหัศจรรย์ : โบยบินไปกับแมลงสัตว์โลกตัวจิ๋ว / ฤทัย จงสฤษดิ์ ; ภาพประกอบ อัมรินทร์ เดชณรงค์...
ชื่อผู้แต่งฤทัย จงสฤษดิ์.
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : สกายบุ๊คส์, 2556.
เลขเรียกQL467.2 ฤ36,ย 595.7 ฤ36ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
157
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 แหล่งมหัศจรรย์ โลกดึกดำบรรพ์ / ฤทัย จงสฤษดิ์ ; อัมรินทร์ เดชณรงค์, วาดภาพประกอบ
ชื่อผู้แต่งฤทัย จงสฤษดิ์
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : สกายบุ๊กส์, 2556
เลขเรียกQH325 ฤ-ห 2556,551.06 ฤ176ร 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
158
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1000 คำศัพท์และประโยค / วราลี สิทธิจินดาวงศ์, อิสรีย์ แจ่มขำ, ดุจเดือน กลั่นคูวัด ; ชิดพงษ์ กวีวรวุ...
ชื่อผู้แต่งวราลี สิทธิจินดาวงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2551.
เลขเรียกย 423 ว46ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
159
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1000 คำแรกของหนู = My first 1000 words / คาโรลีน โมเดสเต, ภาพ ; พี่ออเดรย์, แปล
พิมพลักษณ์นนทบุรี : อัมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์, 2559.
เลขเรียกPZ90.T5 พ553 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
160
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1001 ทิวา / [แปล] เสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : น้ำฝน, [254-]
เลขเรียกPZ90.T5 พ576พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
161
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1001 ทิวา / เสฐียรโกเศศ.
ชื่อผู้แต่งเสฐียรโกเศศ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, (25--).
เลขเรียกน ส893พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
162
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง101 ของขวัญยิ่งใหญ่จากเด็ก หลากหลายของขวัญที่ไม่น่าเชื่อว่าเด็กทำได้ = 101 great gifts from kids fa...
ชื่อผู้แต่งมูลเลอร์, สเตฟานี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2546.
เลขเรียกTT157 ม64,745.59 ม417ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
..more
163
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง101 ดัลเมเชี่ยน = Walt Disney's one hundred and one dalmatians / Walt Disney.
ชื่อผู้แต่งวอลท์ ดีสนีย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนชั่นคอมิคส์, 2534.
เลขเรียกPZ7.D625 ร193 2534
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
164
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง101 นิทานอีสป : สอนหนูน้อยให้เป็นคนดี / ชนาภัทร พรายมี, ผู้เขียน ; ธนารัตน์ ขวัญมิ่ง, ภาพประกอบ
ชื่อผู้แต่งชนาภัทร พรายมี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
165
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง101 วิธีสอนเด็กดีเป็นผู้นำ = 101 Leader factors for children / Hwang Geun Ki เขียน ; จอมขวัญ ช้างเ...
ชื่อผู้แต่งฮวัง, คึน กี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2551.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา