Found: 10,958  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
151
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง19 วัยใสวัยอันตราย / อิโนะอุเอะ ยูมิโกะ, ต้นฉบับ ; ฮันคยองชัน, ภาพ ; ณิชชา จอมสิริภัค, แปล
ชื่อผู้แต่งยูมิโกะ, อิโนะอุเอะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซี คอมิคส์, 2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
152
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2 dogs stories / เรื่องและภาพ ต้องการ ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Fullstop 2553.
เลขเรียกPZ90.ท9 ต55ส52 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหิดล
153
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 นิทานสัตว์หรรษา = 20 animal tales / เรื่อง ป้าเวนดี้ ; ภาพ ณัฐพล
ชื่อผู้แต่งป้าเวนดี้
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซันไชล์ด, 2551.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
154
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 นิทานสุภาษิต : สอดแทรกคติสอนใจ ส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรมและจริยธรรม / ส. รัตนรัตติ รวบรวมและเรียบ...
ชื่อผู้แต่งส. รัตนรัตติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภาและสถาบันบันลือธรรม, 2552.
เลขเรียกPN989.T5 ส113,398.9 ส14ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยบูรพา
155
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 นิทานสุภาษิตสอนใจ / เรียบเรียงโดย อัศรา.
ชื่อผู้แต่งอัศรา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ห้องหนังสือ, 2550.
เลขเรียก398.2 อ576ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
156
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 สุดยอดความคิดและสิ่งประดิษฐ์ที่พลิกประวัติศาสตร์โลก / สุวิทย์ เจียรสุวรรณ์.
ชื่อผู้แต่งสุวิทย์ เจียรสุวรรณ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ้านแปลน, 2549.
เลขเรียกT212 ส75,609 ส473ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
157
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 อมตะนิทาน = 20 Favorites tales / ป้าเวนดี้
ชื่อผู้แต่งป้าเวนดี้
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซันไชล์ด, 2551.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
158
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง200 ปริศนาคำทาย / มัทธนี ตุลยาทร, รวบรวม ; ปรีดา ปัญญาจันทร์, วาดรูป.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, [2561]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
159
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง200 ศัพท์สำคัญต้องรู้เกี่ยวกับบ้าน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, [255-].
เลขเรียกPZ90.T5 ส473(5)
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
160
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง200 ศัพท์สำคัญต้องรู้เกี่ยวกับร้านค้า.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, [255-].
เลขเรียกPZ90.T5 ส473
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
161
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง200 ศัพท์สำคัญต้องรู้เกี่ยวกับสวนสัตว์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, [255-].
เลขเรียกPZ90.T5 ส473(4)
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
162
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง200 ศัพท์สำคัญต้องรู้เกี่ยวกับอาชีพ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, [255-].
เลขเรียกPZ90.T5 ส473(8)
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
163
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง200 ศัพท์สำคัญต้องรู้เกี่ยวกับโรงเรียน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, [255-].
เลขเรียกPZ90.T5 ส473(1)
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
164
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง202 อมตะนิทานอีสป เล่าให้ลูกฟังก่อนนอน / ชนาภัทร พรายมี.
ชื่อผู้แต่งชนาภัทร พรายมี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, ม.ป.ป.
เลขเรียกด ช122สอ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
165
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง202 อมตะนิทานอีสปเล่าให้ลูกฟังก่อนนอน / ชนาภัทร พรายมี
ชื่อผู้แต่งชนาภัทร พรายมี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2556.
เลขเรียกPZ90.T5 ช149 [2556],ย. ช149ส 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา