Found: 10,957  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
136
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1000 คำแรกของหนู = My first 1000 words / คาโรลีน โมเดสเต, ภาพ ; พี่ออเดรย์, แปล
พิมพลักษณ์นนทบุรี : อัมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์, 2559.
เลขเรียกPZ90.T5 พ553 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
137
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1001 ทิวา / [แปล] เสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : น้ำฝน, [254-]
เลขเรียกPZ90.T5 พ576พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
138
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1001 ทิวา / เสฐียรโกเศศ.
ชื่อผู้แต่งเสฐียรโกเศศ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, (25--).
เลขเรียกน ส893พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
139
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง101 ของขวัญยิ่งใหญ่จากเด็ก หลากหลายของขวัญที่ไม่น่าเชื่อว่าเด็กทำได้ = 101 great gifts from kids fa...
ชื่อผู้แต่งมูลเลอร์, สเตฟานี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2546.
เลขเรียกTT157 ม64,745.59 ม417ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
..more
140
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง101 ดัลเมเชี่ยน = Walt Disney''s one hundred and one dalmatians / Walt Disney.
ชื่อผู้แต่งวอลท์ ดีสนีย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนชั่นคอมิคส์, 2534.
เลขเรียกPZ7.D625 ร193 2534
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
141
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง101 นิทานอีสปสอนหนูน้อยให้เป็นคนดี / ชนาภัทร พรายมี.
ชื่อผู้แต่งชนาภัทร พรายมี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, [2559?].
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
142
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง101 วิธีสอนเด็กดีเป็นผู้นำ = 101 Leader factors for children / Hwang Geun Ki เขียน ; จอมขวัญ ช้างเ...
ชื่อผู้แต่งฮวัง, คึน กี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2551.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
143
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง101 อมตะนิทานอีสป / รัตนา คชนาท เรียบเรียง
ชื่อผู้แต่งรัตนา คชนาท
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ห้องเรียน, 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
144
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 เรื่องสนุก นิทานอีสปสองภาษา อังกฤษ-ไทย / นาตาชา เดชดำรง.
ชื่อผู้แต่งนาตาชา เดชดำรง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เจ พลัส มีเดีย, 2552.
เลขเรียก398.2 น463ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
145
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง118 ธาตุเคมีฉบับการ์ตูน / by Katsuhiro Saito ; แปลและเรียบเรียงโดย ศักดา ดาดวง
ชื่อผู้แต่งไซโต, คะสึฮิโระ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2556.
เลขเรียกQD31.2 ซ953ร 2556,546 ซ93ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
146
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง12 เคล็ดลับช่วยให้สมองเฉียบแหลม เริ่มจากการตื่นเช้า / ยาง ซุง บ็อก และตินาม
ชื่อผู้แต่งยาง ซุง บ็อก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
147
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง120 นิทานคติธรรมคำกลอนสอนใจ / จันทร์ ชูแก้ว.
ชื่อผู้แต่งจันทร์ ชูแก้ว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันบันลือธรรม, [2550?].
เลขเรียกPZ90.T5 จ6ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
148
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง13 นักวิทยาศาสตร์โลกเผยความลับเคมี-ชีววิทยา / Min-Hee Jeon, เขียน ; Sang-Ryeol Choi, ภาพประกอบ ; นิ...
ชื่อผู้แต่งจอน, มินฮี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2554.
เลขเรียกย 500 จ53ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
149
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง14 ตุลา วันประชาธิปไตย : บันทึกตำนาน 14 ตุลาคม 2516 ฉบับเยาวชน / ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, เนาวรัตน พงษ์...
ชื่อผู้แต่งชาญวิทย์ เกษตรศิริ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันการ์ตูนไทย มูลนิธิเด็ก : คณะกรรมการประสานงาน 30 ปี 14 ตุลา ภาคประชาชน : มูลนิธิเด็ก, 2547.
เลขเรียกDS586.2 .ช642 2547,320.9593 ช495ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
..more
150
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง14 นักวิทยาศาสตร์โลกเผยความลับฟิสิกส์วิทยาศาสตร์โลก / Min-Hee Jeon, เขียน ; Chang-Kuk Shim, ภาพประก...
ชื่อผู้แต่งจอน, มินฮี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2553.
เลขเรียกย 500 จ53ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา