Found: 20  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
16
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระราชธรรม พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ : พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภา : สถาบันบันลือธรรม, 2543.
เลขเรียกDS578.3 พ369น,923.1593 ธ17พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
17
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องลายพระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2453 ไปสนามจันทร์และขึ้นพระตำหนัก / พระบ...
ชื่อผู้แต่งมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2423-2468.
พิมพลักษณ์[นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2540].
เลขเรียกDS582.62 ม221
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
18
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสามกษัตริย์ / เรื่อง อภิวันท์ ประณตน้อม ; ผู้ร่วมเรียบเรียง สุทัย สหัสสไชย.
ชื่อผู้แต่งอภิวันท์ ประณตน้อม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชวนพิมพ์, 2551.
เลขเรียกDS582.35 อ46,959.37 อ-ส 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
..more
19
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการประชุมวิชาการพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับภูมิภาคตะวันตกในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์.
พิมพลักษณ์ม.ป.ท. : วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2527
เลขเรียก929.7 ศ37อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
20
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารเรื่องเสือป่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว และประมวลเรื่องเกี่ยว...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยศิลปากร.
พิมพลักษณ์พระนคร : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2513.
เลขเรียกHS3316.ท9 ศ68
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา