Found: 417  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
106
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุย 3 ภาษากับโดราเอมอน / ผู้แต่ง Shoichiro Goto ; เรียบเรียงเนื้อหาโดย โกะชิม่า โชอิจิโร่ และ เกรน ...
ชื่อผู้แต่งโกะโต, โชอิจิโร่.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท์, 2549 -
เลขเรียกPE1131 .ก93,413.21 ก811ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
107
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการศึกษาชุดวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศิลปศาสตร์
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์
พิมพลักษณ์[นนทบุรี] : สาขาวิชา, 2551
เลขเรียกPL4157 ม565 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
108
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการศึกษาชุดวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร หน่วยที่ 1- / สาขาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาศิลปศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552.
เลขเรียกPL4177 ม57 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
109
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการศึกษาชุดวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร หน่วยที่ 1- / สาขาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาศิลปศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553.
เลขเรียกPL4177 ม57 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
111
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือคำศัพท์ภาษาเกาหลีเพื่อการท่อเที่ยว / สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2549?]
เลขเรียกPL911 ค695 [2549?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
112
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือบทสนทนาภาษาชาวเขาเผ่าลีซอ / มนัส มณีประเสริฐ, ศูนย์วิจัยชาวเขาจังหวัดเชียงใหม่.
ชื่อผู้แต่งมนัส มณีประเสริฐ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยชาวเขาจังหวัดเชียงใหม่ กองสงเคราะห์ชาวเขา กรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย, (2524?).
เลขเรียกPL4001.ล6 ม36
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
113
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือบทสนทนาภาษาชาวเขาเผ่าเย้า / ชอบ คชาอนันต์.
ชื่อผู้แต่งชอบ คชาอนันต์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยชาวเขาจังหวัดเชียงใหม่ กองสงเคราะห์ชาวเขา กรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย, (2524?).
เลขเรียกPL4001.ย7 ช63
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
114
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือพูดอังกฤษ-ไทยทางลัด = Key for Thai speaking / โดย อาจารย์ P.M.S.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เฉลิมชัยการพิมพ์, [253-]
เลขเรียกPE1131 ค695ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
115
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ศักดา มากเหมือน,...[และคนอื่นๆ] Text
พิมพลักษณ์กาญจนบุรี ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี 2557
เลขเรียก428 ค695ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
116
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน = Basic English for daily conversation English - Thai - Burmese / ...
พิมพลักษณ์กาญจนบุรี ; ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี, 2557
เลขเรียก428 ค695ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
118
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือศัพท์ 3 มิติ : คำเหมือน คำตรงกันข้าม วลีในภาษาอังกฤษที่น่ารู้ / นิวัต สาครทัศน์
ชื่อผู้แต่งนิวัต สาครทัศน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรเงินดี, 2555
เลขเรียกอ PL 4163 น674ค 2555,อ 420.3 น75ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา