Found: 145  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
76
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการไวยากรณ์เยอรมันจากมุมมองของไทย / โดย กรกช อัตตวิริยะนุภาพ
ชื่อผู้แต่งกรกช อัตตวิริยะนุภาพ
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ], 2553.
เลขเรียกPF3097 ก152
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
77
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวากยสัมพันธ์ภาษาเยอรมัน = Deutsche syntax / วิลิตา ศรีอุฬารพงศ์
ชื่อผู้แต่งวิลิตา ศรีอุฬารพงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559
เลขเรียกPF4571 ว64 2559,430 ว74ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศิลปากร
78
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวากยสัมพันธ์ภาษาเยอรมัน = Deutsche syntax / วิลิตา ศรีอุฬารพงศ์.
ชื่อผู้แต่งวิลิตา ศรีอุฬารพงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาภาษาตะวันตก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553.
เลขเรียก430.045 ว692ว 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
79
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวากยสัมพันธ์ภาษาเยอรมัน = Deutsche syntax / วิลิตา ศรีอุฬารพงศ์
ชื่อผู้แต่งวิลิตา ศรีอุฬารพงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553.
เลขเรียกPE1112 ว722ว 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
80
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวากยสัมพันธ์ภาษาเยอรมัน = German syntax : GER 4602 (LI 473 ) / Salifou Traore.
ชื่อผู้แต่งทราโอเร, ซาลิฟู.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
81
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวากยสัมพันธ์เยอรมัน = Deutsche syntax / โดย เอนก กิมสุวรรณ
ชื่อผู้แต่งเอนก กิมสุวรรณ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สาขาวิชาภาษาเยอรมัน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549.
เลขเรียก435
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
83
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิทยาหน่วยคำภาษาเยอรมัน = Morphologie der deutschen sprache / เอนก กิมสุวรรณ.
ชื่อผู้แต่งเอนก กิมสุวรรณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554.
เลขเรียกPF3171 อ37,435.9 อ55ก 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
84
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสนทนาเยอรมัน = Deutsche konversation / สุนทร โคตรบรรเทา
ชื่อผู้แต่งสุนทร โคตรบรรเทา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รวมสาส์น, 2548.
เลขเรียกPF3111 ส788ส 2548,430 ส73ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
85
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสัทศาสตร์และสัทวิทยาภาษาเยอรมัน = Phonetik und phonologie der deutschen sprache / เอนก กิมสุวรรณ.
ชื่อผู้แต่งเอนก กิมสุวรรณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554.
เลขเรียกPF3135 อ37,431.15 อ55ส 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
86
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือแบบเรียนภาษาเยอรมันด้วยตนเอง = Miteinander : selbstlernkurs Deutsch fur Anfanger / Hartmut ...
ชื่อผู้แต่งอัฟเดอสเตล, ฮัทมัต.
พิมพลักษณ์เยอรมนี : Hueber Verlag, [2555]
เลขเรียกPF3129 อ64
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
87
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักภาษาเยอรมัน = Deutsche Grammatik / สุนทร โคตรบรรเทา
ชื่อผู้แต่งสุนทร โคตรบรรเทา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รวมสาส์น, 2549.
เลขเรียกPF3111 ส788ห,430 ส73ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
88
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักภาษาเยอรมันเบื้องต้นด้วยตนเอง / ฮวด สิริ
ชื่อผู้แต่งฮวด สิริ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิทยาคาร, [2532?]
เลขเรียกPD101 ฮ135ห 2532?,431 ฮ17ห 2532
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
89
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องออกเสียงภาษาเยอรมัน = Deutsche phonetik / พรสรรค์ วัฒนางกูร.
ชื่อผู้แต่งพรสรรค์ วัฒนางกูร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537.
เลขเรียกPF3135 พ45,431 พ284อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
90
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องออกเสียงภาษาเยอรมัน = Deutsche phonetik / พรสวรรค์ วัฒนางกูร
ชื่อผู้แต่งพรสวรรค์ วัฒนางกูร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548.
เลขเรียกPF3137 พ284 2548,431.5 พ45อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา