Found: 204  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
76
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาเยอรมัน ระดับสูง 2 GN 402 / ภัทรา ตั้งคำ
ชื่อผู้แต่งภัทรา ตั้งคำ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2535.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
77
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาเยอรมัน เข้าใจง่าย ใช้ได้จริง = Deutsch fur Thailander grundwissen unterhaltungen wortschatz aus...
ชื่อผู้แต่งช็อทเท็นโลฮะ, อันดเรอัส.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สามลดา, 2561.
เลขเรียกPF3129.T5 ช19 2561,430.82 ช312ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยศิลปากร
78
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาเยอรมันง่ายนิดเดียว : พื้นฐานความรู้ คำศัพท์ และการออกเสียง = Deutsch leicht verstandlich fur t...
ชื่อผู้แต่งช็อทเท็นโลฮะ, อันดเรอัส
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทย-โดลฟิน, 2553.
เลขเรียกPF 3680 ช317ภ,430 ช19ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
79
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาเยอรมันพื้นฐาน / สุนทร โคตรบรรเทา
ชื่อผู้แต่งสุนทร โคตรบรรเทา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รวมสาส์น (1977), 2545.
เลขเรียก438 ส778ภ 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
80
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาเยอรมันพื้นฐาน / สุนทร โคตรบรรเทา
ชื่อผู้แต่งสุนทร โคตรบรรเทา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รวมสาส์น, 2541-45.
เลขเรียกPF3111 ส788,438.24 ส778ภ 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
81
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาเยอรมันพื้นฐาน / สุนทร โคตรบรรเทา
ชื่อผู้แต่งสุนทร โคตรบรรเทา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รวมสาส์น (1977), 2547.
เลขเรียกPF3111 ส788 2547,430 ส45ภ 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
82
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาเยอรมันพื้นฐาน 1 = Fundamental German 1 : GER 1001 (L) [GN 101 (L)] / อัญชลี โตพึ่งพงศ์.
ชื่อผู้แต่งอัญชลี โตพึ่งพงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
83
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาเยอรมันพื้นฐาน 1 = Fundamental German 1 : GN 101 (H) / ประภาวดี กุศลรอด.
ชื่อผู้แต่งประภาวดี กุศลรอด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2550.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
84
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาเยอรมันพื้นฐาน 1 = Fundamental German 1 : GN 101 (H) / ประภาวดี กุศลรอด.
ชื่อผู้แต่งประภาวดี กุศลรอด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
85
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาเยอรมันพื้นฐาน 1 = Fundamental German 1 : GN 101(H) / ประภาวดี กุศลรอด.
ชื่อผู้แต่งประภาวดี กุศลรอด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2553.
เลขเรียกPF3129.T5 ป342 2553 ล.1
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
86
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาเยอรมันพื้นฐาน 1 = Fundamental German 1 / ประภาวดี กุศลรอด
ชื่อผู้แต่งประภาวดี กุศลรอด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2560, [2017]
เลขเรียกPF3112 ป342ภ 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
87
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาเยอรมันพื้นฐาน 1 = Fundamental German 1 : GER 100 (H) [GN 101(H)] / ประภาวดี กุศลรอด.
ชื่อผู้แต่งประภาวดี กุศลรอด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
88
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาเยอรมันพื้นฐาน 1 = Fundamental German 1 : GER 1001 (H) [GN 101 (H)] / ประภาวดี กุศลรอด.
ชื่อผู้แต่งประภาวดี กุศลรอด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
89
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาเยอรมันพื้นฐาน 1 = Fundamental German 1 : GER 1001 (H) [GN 101 (H)] / ประภาวดี กุศลรอด.
ชื่อผู้แต่งประภาวดี กุศลรอด.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง [ผู้จัดจำหน่าย], 2559.
เลขเรียก430 ป342ภ 2559 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
90
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาเยอรมันพื้นฐาน 1 = Fundamental German 1 : GER 1001 (L) [GN 101 (L)] / อัญชลี โตพึ่งพงศ์.
ชื่อผู้แต่งอัญชลี โตพึ่งพงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา