Found: 709  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
661
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบฝึกหัดสาระการเรียนรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ Gogo loves english workbook 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 / John...
ชื่อผู้แต่งPotter, John.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช, 2551
เลขเรียก420 พ198บ 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
662
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบฝึกหัดสาระการเรียนรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ Gogo loves english workbook 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / John...
ชื่อผู้แต่งPotter, John.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช, 2548.
เลขเรียก420 พ198บ 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
663
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบฝึกหัดสาระการเรียนรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ Gogo loves english workbook 5 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / John...
ชื่อผู้แต่งPotter, John.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช, 2548.
เลขเรียก420 พ198บ 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
664
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบฝึกหัดอังกฤษ เล่ม 2 สำหรับชั้นมัธยมปีที่ 2 / พระยาภะรตราชา และ พระประทัตสุนทรสาร
ชื่อผู้แต่งภะรตราชา, พระยา
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2480.
เลขเรียก425 ภ111บ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
665
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบฝึกหัดอังกฤษชั้นอนุบาล / ประสงค์ พวงดอกไม้
ชื่อผู้แต่งประสงค์ พวงดอกไม้.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อัษรเจริญทัศน์, ม.ป.ป
เลขเรียก421 ป18บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
666
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบฝึกหัดอ่านภาษาอังกฤษให้เก่ง = High scores English reading practice.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงเรียนบ้านความรู้, [2547?].
เลขเรียก428.4 บ892 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
667
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบฝึกหัดเขียนอักษรไทย อังกฤษ ด้วยปากกาสปีดบอล / ลัดดา ศุขปรีดี, เรียบเรียง ; ประคินทร์ คุณสุวรรณ เ...
ชื่อผู้แต่งลัดดา ศุขปรีดี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2533.
เลขเรียกPL4168 ล239 2533
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
668
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบฝึกหัดเขียนอังกฤษเบื้องต้น = Correct writing for Thai beginners / จัดพิมพ์โดย ท่านผู้หญิงยสวดี ...
ชื่อผู้แต่งยสวดี อัมพรไพศาล, ท่านผู้หญิง
พิมพลักษณ์นนทบุรี : โรงเรียนอัมพรไพศาล, 2555.
เลขเรียก372.6521044 ย166บ 2555 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
669
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบฝึกหัดเสริมทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เก่งภาษาอังกฤษ ป.3 เล่ม 2 ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการ...
ชื่อผู้แต่งเทพฤทธิ์ ยอดใส.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: พัฒนาศึกษา, 2554.
เลขเรียก421.073 ท623บ ล.2 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
670
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบฝึกหัดเสริมทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เก่งภาษาอังกฤษ ป.4 เล่ม 1 ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการ...
ชื่อผู้แต่งเทพฤทธิ์ ยอดใส.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: พัฒนาศึกษา, 2555.
เลขเรียก421.073 ท623บ ล.1 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
671
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบฝึกหัดเสริมทักษะวิชาภาษาอังกฤษ / รวบรวมโดย พิชญ์ ปัญญากุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : B.B. Books, [2535-2545?]
เลขเรียกPE1114 บ892
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
672
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบฝึกหัดเสริมทักษะวิชาภาษาอังกฤษ : ชุดที่หนึ่ง / รวบรวมโดย พิชญ์ ปัญญากุล
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : B.B.Books, [253-]
เลขเรียกPE1114 บ892 ล.1
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
673
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบฝึกหัดเสริมทักษะวิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่หนึ่ง / พิชญ์ ปัญญากุล.
ชื่อผู้แต่งพิชญ์ ปัญญากุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : B.B. Books, 2540.
เลขเรียกPE1111 พ6บ 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
674
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบฝึกหัดเสริมแบบเรียนภาษาอังกฤษเทคนิคชั้นมัธยมศึกษาปีที่สี่ / รัชนี จันทรมงคล = Technical English ...
ชื่อผู้แต่งรัชนี จันทรมงคล
พิมพลักษณ์2517.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
675
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบฝึกหัดและแนวข้อสอบภาษาอังกฤษ TU-GET express / ฐกร (ชัยวิชิต) เจษฎาภัทรกุล.
ชื่อผู้แต่งฐกร (ชัยวิชิต) เจษฎาภัทรกุล.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : The Guru academy, 2554.
เลขเรียก428.24076 ฐ111บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา