Found: 709  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
616
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ Smile / Patricia Cromwell and Sophia Griffith text
ชื่อผู้แต่งครอมเวลล์, ปาทริเซีย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์, 2551
เลขเรียก372.65 ค156บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
617
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ Smile 5 ป. 5 : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / Patricia Cromwell and Sop...
ชื่อผู้แต่งครอมเวลล์, ปาทริเซีย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์, [2555?]
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
618
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ Smile 6 ป. 6 : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / Patricia Cromwell and Sop...
ชื่อผู้แต่งครอมเวลล์, ปาทริเซีย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์, [2553]
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
619
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ SUCCESS 2 Workbook ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภ...
ชื่อผู้แต่งไวท์, ลินด์เซย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช, [2557].
เลขเรียก420.712 ว94บ 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
620
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ Team up in English : Workbook A.Smith ... [et al.] text
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์, [2555?]
เลขเรียก372.6521 บ891บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
621
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ Team up in English 1 ม. 1 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / A. Smith......
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์, [2555]
เลขเรียก420.76 บ892 2555 22
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
622
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ Team up in English 2 ม. 2 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / A. Smith......
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์, [2555]
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
623
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ Team up in English 3 ม. 3 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / C.L. Moore....
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์, c2555.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
624
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ Upstream : Workbook Virginia Evans, Jenny Dooley text
ชื่อผู้แต่งอีแวนส์, เวอร์จิเนีย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์, [2555?]
เลขเรียก372.6521 อ773บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
625
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ Zoom 1 ป.1 : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/ Theresa Zanatta.
ชื่อผู้แต่งซาเน็ตตา, เดอรีสา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์, c2553.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
626
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ Zoom 2 ป.2 : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/ Theresa Zanatta.
ชื่อผู้แต่งซาเน็ตตา, เดอรีสา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์, c2553
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
627
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ Zoom 3 ป.3 : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/ Theresa Zanatta.
ชื่อผู้แต่งซาเน็ตตา, เดอรีสา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์, c2555.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
628
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ Zoom 4 ป.4 : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/ Theresa Zanatta.
ชื่อผู้แต่งซาเน็ตตา, เดอรีสา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์, c2553.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
629
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ Zoom 5 ป. 5 : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/ Theresa Zanatta.
ชื่อผู้แต่งซาเน็ตตา, เดอรีสา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์, c2553
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
630
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ Zoom 6 ป. 6 : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/ Theresa Zanatta.
ชื่อผู้แต่งซาเน็ตตา, เดอรีสา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์, c2555.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา