Found: 705  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
136
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMy world 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 : แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่าง...
ชื่อผู้แต่งซานโตส, มานูเอล ดอส
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2554
เลขเรียก420.712 ซ258มว 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
137
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMy world 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 : แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่าง...
ชื่อผู้แต่งซานโตส, มานูเอล ดอส
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2553
เลขเรียก420.712 ซ258มว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
138
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMy world 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 : แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่าง...
ชื่อผู้แต่งซานโตส, มานูเอล ดอส
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2554
เลขเรียก420.712 ซ258มว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
139
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMy world 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 : แบบฝึกหัดสาระการเรียนรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ My world 3 ชั้นมัธยมศึ...
ชื่อผู้แต่งซานโตส, มานูเอล ดอส
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2554
เลขเรียก420.712 ซ258มว 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
140
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMy world 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 : แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่าง...
ชื่อผู้แต่งซานโตส, มานูเอล ดอส
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2553
เลขเรียก420.712 ซ258มว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
141
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMy world 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 : แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่าง...
ชื่อผู้แต่งซานโตส, มานูเอล ดอส
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2554
เลขเรียก420.712 ซ258มว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
142
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMy world 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 : แบบฝึกหัดสาระการเรียนรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภา...
ชื่อผู้แต่งซานโตส, มานูเอล ดอส
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2553
เลขเรียก420.712 ซ258มว 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
143
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องNew Aha! English ป.1 ฉบับ Key : สื่อการเรียนรู้ รายวิชาพื้นฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน...
ชื่อผู้แต่งเอกรินทร์ สี่มหาศาล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์ อจท., [2553]
เลขเรียก372.6521 อ517นห 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
144
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องNew English Tests 3000 ข้อ For M.4-5-6 Entrance and University : แบบฝึกหัดตะลุยข้อสอบภาษาอังกฤษเข้า...
ชื่อผู้แต่งนพดล อังคนุพงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Science Center, [254-].
เลขเรียก428.24 น169น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
145
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องObjective tests in English structure : 2,425 ข้อ 109 แบบทดสอบแนวพัฒนาความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษด้วย...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุกัญญา, 2529.
เลขเรียกPE1114 ภ483
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
146
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องOff the rails : ระทึกชวัญพรมซ่อนเงื่อน / Anne Rooney.
ชื่อผู้แต่งรูนีย์, แอนน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2554.
เลขเรียกPE1128.A2 ร73 2554,บร 428.43 ร73อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
147
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องPassage อ่านง่ายได้ความรู้ สำหรับผู้เริ่มต้น / Lan Walker และพชรภรณ์ เค้าสงวนศิลป์
ชื่อผู้แต่งวอร์คเกอร์, แลน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไพลิน, 2553
เลขเรียก428.4 ว197พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
148
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องPerfect English grammar test / วศินีทิพย์ เรนวาลี, ญาณี ณ ระนอง, รุ่งไพลิน แสงสุขขา ; พรรณณิดา วาสก...
ชื่อผู้แต่งวศินีทิพย์ เรนวาลี
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ไอซีดีฯ, 2560
เลขเรียกPE1097 ว-พ 2560,425 ว357พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
..more
149
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องPrepare for DTEC listening test / สวัสดิการกรมวิเทศสหการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สวัสดิการกรมวิเทศสหการ, 2541.
เลขเรียกPE1131 พ429
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
150
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องPrepare for DTEC reading test / สวัสดิการกรมวิเทศสหการ
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สวัสดิการกรมวิเทศสหการ, [2538]
เลขเรียกPE1114 พ429
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา