Found: 195  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
106
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาพม่า. CD [Computer file].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ตถาตา พับลิเคชั่น, 2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
107
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาพม่าน่าเรียน 2 / ทันทัน มินต์
ชื่อผู้แต่งทัน ทัน มินท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2559.
เลขเรียกPL3931 ท345ภ 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
108
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาพม่าน่าเรียน = Myanmar course for all / Than Than Mylnt.
ชื่อผู้แต่งทัน ทัน มินต์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555
เลขเรียก495.8 ท345ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
109
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาพม่าน่าเรียน = Myanmar course for all / Than Than Myint (Kitty)
ชื่อผู้แต่งเทียน, เทียน เหมียน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557
เลขเรียกPL3933 ท348 2557,495.88 ท615ภ 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
110
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาพม่าน่าเรียน = Myanmar course for all / Than Than Myint.
ชื่อผู้แต่งทัน ทัน มินท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556.
เลขเรียกPL 3931 ท245ภ 2556,495.8 ท345ภ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
111
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาพม่าน่าเรียน = Myanmar course for all / Than Than Myint (Kitty).
ชื่อผู้แต่งเทียน, เทียน เหมียน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557.
เลขเรียก495.8 ท615ภ 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
112
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาพม่าพื้นฐาน 1 / ตูซาร์ นวย, สถิตย์ ไชยปัญญา
ชื่อผู้แต่งตูซาร์ นวย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2549
เลขเรียก495.881 ต412ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
113
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาพม่าพื้นฐาน 1 = Fundamental Myanmar language 1 : MMR 1001 (MM 101) / Thuza Nwe.
ชื่อผู้แต่งตูซาร์ นวย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2555.
เลขเรียก495.8824 ต662ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยบูรพา
114
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาพม่าพื้นฐาน 2 = Fundamental Myanmar language 2 : MMR 1002 (MM 102) ภาษาพม่าพื้นฐาน 2 / ตูซาร์ ...
ชื่อผู้แต่งตูซาร์ นวย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำเเหง, 2557.
เลขเรียก495.8824 ต669ภ 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
115
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาพม่าพื้นฐาน 2 = Fundamental Myanmar language 2 : MMR 1002 (MM 102) / ตูซาร์ นวย (Thuxa Nwe)
ชื่อผู้แต่งนวย, ตูซาร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2554.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
116
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาพม่าพื้นฐาน 2 = Fundamental Myanmar language 2 : MMR 1002 (MM 102) / ตูซาร์ นวย (Thuza Nwe)
ชื่อผู้แต่งนวย, ตูซาร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
117
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาพม่าพื้นฐาน 2 = Fundamental myanmar language 2 : MMR 1002 / ตูซาร์ นวย.
ชื่อผู้แต่งตูซาร์ นวย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2560.
เลขเรียกPL3933 ต662 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
118
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาพม่าเบื้องต้น / อรนุช นิยมธรรม
ชื่อผู้แต่งอรนุช นิยมธรรม
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2547.
เลขเรียกPL3933 อ329ภ 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
119
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาอาเซียน / สุทัศน์-จิรโชติ สังคะพันธ์
ชื่อผู้แต่งสุทัศน์-จิรโชติ สังคะพันธ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพชรประกาย, 2556
เลขเรียกPL 3509.4 ส44 2556,495.9 ส778ภ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
120
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาอาเซียนน่ารู้ : เหมาะสำหรับนักเรียนนักศึกษาและบุคคลทั่วไป / ฝ่ายวิชาการพิมพ์อักษร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์อักษร, 2555.
เลขเรียกPL3509.4 ภ487,495.9 ภ487
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา