Found: 557  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
46
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องEnjoy Japanese สนุกสนทนาภาษาญี่ปุ่น / วิลาศิณี คู่ปัถพี
ชื่อผู้แต่งวิลาศิณี คู่ปัถพี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Book Caff, 2557
เลขเรียก495.68249591 ว372อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
48
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHi! Japan / Kiyo Saka and Hisako Yoshiki ; สุรีรัตน์ งามสง่าพงษ์ แปล.
ชื่อผู้แต่งซากะ, คิโย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทฤษฎี, 2549-2550.
เลขเรียกPL539 ซ62,495.6834 ซ211ฮ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
50
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องJ-NEWS 40 ฟังข่าวญี่ปุ่นระดับกลาง / ผู้เขียน: ยูมิ เซงาวะ, ซาจิโกะ คามิยะ และ ซาดายูกิ คิตามุระ ; ท...
ชื่อผู้แต่งเซมาวะ, ยูมิ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2558.
เลขเรียกPL534 ซ534 2558,495.6 ซ82จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
51
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องJ-slang ศัพท์แสงสแลงญี่ปุ่น / นางิโกะ นิชิงะคิ; ศิริลักษณ์ ศิริมาจันทร์, ผู้แต่งร่วม.
ชื่อผู้แต่งนิชิงะคิ, นางิโกะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น), 2562.
เลขเรียก495.681 น561จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
53
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องJ-Tales เรียนภาษาญี่ปุ่นจากนิทาน 2 / ฮิโรโกะ ซาโนะ, นพวรรณ บุญสม
ชื่อผู้แต่งซาโนะ, ฮิโรโกะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดวงกมลสมัย, 2551
เลขเรียกPL 539.5.T35 ซ215จ 2551,495.6 ซ63จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
54
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องJapanese conversation : English-Japanese-Thai / สมชาย ชัยธนะตระกูล
ชื่อผู้แต่งสมชาย ชัยธนะตระกูล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : PAGE Publishing, 2547.
เลขเรียกPL539 ส239จ 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
55
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องJapanese idioms / โดย สมชาย ชัยธนะตระกูล
ชื่อผู้แต่งสมชาย ชัยธนะตระกูล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Vision Press, 2545
เลขเรียกPL645 ส239 2545,495.681 ส16จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
56
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องJapanese idioms : Japanese-English-Thai / โดย สมชาย ชัยธนะตระกูล.
ชื่อผู้แต่งสมชาย ชัยธนะตระกูล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Vision Press, 2546.
เลขเรียก495.68 ส239จ5 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
57
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องJapanese idioms : สำนวนภาษาญี่ปุ่น / โดย สมชาย ชัยชนะตระกูล.
ชื่อผู้แต่งสมชาย ชัยธนะตระกูล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Page Plus, 2548.
เลขเรียก495.68249591 ส239จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
58
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องJapanese Kanji dictionary Japanese-English-Thai รวมคำศัพท์ Kanji / สมชาย ชัยธนะตระกูล
ชื่อผู้แต่งสมชาย ชัยธนะตระกูล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สายส่ง ดวงแก้ว, 2547.
เลขเรียกอ 495.639591
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
59
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องJapanese proficiency test thorough analysis : character vocabulary = Tettei bunseki nihongo noryoku...
ชื่อผู้แต่งMatsuoka, Tatsumi.
พิมพลักษณ์[Japan : Kokushokankokai], 2005.
เลขเรียกPL539 M434J
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
60
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องKanji 100 [Computer files] / Shinjuku Japanese Language Institute.
พิมพลักษณ์Japan : EZOE School, [2001]
เลขเรียกPL551 K16
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา