Found: 474  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
16
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2,000 ศัพท์ JLPT N3 / ผู้เขียน : ARC Academy ; ผู้แปล : ประภา แสงทองสุข.
ชื่อผู้แต่งARC Academy.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาษาและวัฒนธรรม, 2561.
เลขเรียกPL681.T5 ส19 2561,495.6824 อ644ส 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
17
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2500 ศัพท์ JLPT N2 / เออาร์ซี อะเคเดมี่ ; แปลโดย สุณีย์รัตน์ เนียรเจริญสุข, น้ำใส ตันติสุข
ชื่อผู้แต่งเออาร์ซี อะเคเดมี่
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2561
เลขเรียก495.6824 อ644ส 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
18
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 วินาทีประโยคภาษาญี่ปุ่น / ฟูจิ ฟูจิซากิ
ชื่อผู้แต่งฟูจิซากิ, ฟูจิ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยแลงเกวจสเตชั่น, [2554]
เลขเรียก495.6
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
19
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3000 ศัพท์ JLPT N1 / Arc Academy ; เผ่าสถาพร ดวงแก้ว, แปล
เลขเรียก495.63 ส647 2562
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
20
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3000 ศัพท์ JLPT N1 / เออาร์ซี อะเคเดมี่ ; แปลโดย เผ่าสถาพร ดวงแก้ว
ชื่อผู้แต่งเออาร์ซี อะเคเดมี่
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2562
เลขเรียก495.6824 อ644ส 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
21
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง365 อักษรคันจิขั้นต้นวาเซดะ / Kotatsu Nishikawa.
ชื่อผู้แต่งนิสชิกาวา, โคตะซึ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นวาเซดะ, 2550.
เลขเรียกPL551 .น65 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
22
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง365 อักษรคันจิขั้นต้นวาเซตะ / Kotatsu Nishikawa.
ชื่อผู้แต่งนิสชิกาวา, โคตะซึ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นวาเซดะ, 2550.
เลขเรียกPL551 น6ส 2550,495.6824 น382ส 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
23
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง365 อักษรคันจิขั้นต้นวาเซตะ / โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นวาเซดะ.
ชื่อผู้แต่งโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นวาเซดะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นวาเซดะ, 2550.
เลขเรียก495.6824 ภ282ส 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
25
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง4-KoMa จำญี่ปุ่นง่ายๆ ด้วยการ์ตูน 4 ช่อง 2 ผู้แต่ง ฮิโตโกะ ซาซากิ ; ประพันธ์ รัตนสมบัติ, ผู้แปล
ชื่อผู้แต่งซาซากิ, ฮิโตโกะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาษาและวัฒนธรรม, 2551.
เลขเรียกPL539.5.T5 ซ213จ 2551,495.681 ซ 383 ฟ 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
26
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง500 คันจิพื้นฐานในชีวิตประจำวัน / ผู้เขียน, AJALT Association for Japanese - Language Teaching ; ทัศ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2562.
เลขเรียกPL551 ห541,495.6 ท385ห 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
27
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง500 คำถาม ตะลุย JLPT N5-N4 / ผู้เขียน โนริโกะ มัทสึโมโตะ และฮิไดโกะ ซาซากิ ; ผู้แปล กองบรรณาธิการสำ...
ชื่อผู้แต่งมัทสึโมโตะ, โนริโกะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น). 2559.
เลขเรียกPL537.5 น94 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
28
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง500 คำถามตะลุย JLPT N1 / โนริโกะ มัทสึโมโตะ และ ฮิโตโกะ ซาซากิ ; กองบรรณาธิการ สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒ...
ชื่อผู้แต่งโนริโกะ, มัทสึโมโตะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดวงกมลสมัย, 2556.
เลขเรียกPL 522 น945ห 2556,495.6 น94ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
29
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง500 คำถามตะลุย JLPT N3-N2 / โนริโกะ มัทสึโมโตะ และฮิโตโกะ ซาซากิ ; ผู้แปล กองบรรณาธิการ สำนักพิมพ์ภา...
ชื่อผู้แต่งมัทสึโมโตะ, โนริโกะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2557.
เลขเรียกPL537.5 ม348ห 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
30
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่อง500 คำถามตะลุย JLPT N3-N2 / โนริโกะ มัทสึโมโตะ, ฮิโตโกะ ซาซากิ ; แปลโดย กองบรรณาธิการ สำนักพิมพ์ภาษา...
ชื่อผู้แต่งโนริโกะ, มัทสึโมโตะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา