Found: 452  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
136
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำศัพท์ ญี่ปุ่น-ไทย = Japanese-thai vocabularies / คณะผู้จัดทำ ไพโรจน์ หลวงพิทักษ์ ... [และคนอื่น...
ชื่อผู้แต่งไพโรจน์ หลวงพิทักษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี่ (ไทย-ญี่ปุ่น), 2528.
เลขเรียกPL681 .พ94
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
137
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำศัพท์ ญี่ปุ่น-ไทย = Japanese-Thai vocabularies / ไพโรจน์ หลวงพิทักษ์...[และคนอื่น ๆ]
ชื่อผู้แต่งไพโรจน์ หลวงพิทักษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี [ไทย-ญี่ปุ่น], 2529.
เลขเรียกPL682 ค383 2529
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
138
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำศัพท์ญี่ปุ่น - ไทย / สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2534
เลขเรียก495.639591 ค383
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
139
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำศัพท์ญี่ปุ่น - ไทย = Japanese-Thai vocabularies / สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2532.
เลขเรียก495.639591 ค383 2532
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
140
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำศัพท์ญี่ปุ่น-ไทย / Okonogi. Kunimitsu.
ชื่อผู้แต่งKunimitsu, Okonogi.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, [2557].
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
141
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำศัพท์ญี่ปุ่น-ไทย : ภาคผนวกตำราสนทนาภาษาไทยประยุกต์ / คณะผู้จัดทำ, ไพโรจน์ หลวงพิทักษ์...[และคนอื...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2540.
เลขเรียกPL674 ค65 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
142
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำศัพท์พื้นฐานภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นบนอินเตอร์เน็ต = Basic japanese vocabulary via internet / ณัฐสุดา...
ชื่อผู้แต่งณัฐสุดา เพชรภา
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2549.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
143
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่น = Basic dictionary Japanese - Thai / สมชาย ชัยธนะตระกูล
ชื่อผู้แต่งสมชาย ชัยธนะตระกูล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : vision press, ม.ป.ป.
เลขเรียก495.6
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
144
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่น = Basic dictionary japanese-Thai / สมชาย ชัยธนะตระกูล.
ชื่อผู้แต่งสมชาย ชัยธนะตระกูล
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : Vision press, 2544.
เลขเรียกPL675 ส42 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
145
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่น = Basic dictionary Japanese-Thai / โดย สมชาย ชัยธนะตระกูล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Vision Pr., ปีลิขสิทธิ์ ค.ศ. 2001 [2544]
เลขเรียกPL685 ค383
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
146
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่น ฉบับเตรียมสอบวัดระดับหรือศึกษาด้วยตนเอง / สมาพร สุขสำอางค์, เรืองอิสรา จริยพงศ์
ชื่อผู้แต่งสมาพร สุขสำอางค์, ผู้แต่ง, ผู้เรียบเรียง
เลขเรียก495.63 ส299ค 2560
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
147
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่น ฉบับเตรียมสอบวัดระดับหรือศึกษาด้วยตัวเอง / สมาพร สุขสำอางค์ และเรืองอิสรา จริยพง...
ชื่อผู้แต่งสมาพร สุขสำอางค์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : I Love CU, 2560.
เลขเรียกPL539 ส298,495.6395911 ส299ค 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
148
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น / สุเทพ น้อมสวัสดิ์
ชื่อผู้แต่งสุเทพ น้อมสวัสดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [253?]
เลขเรียกPL682 ค383,495.63 ส44ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
149
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น / สุเทพ น้อมสวัสดิ์, ผู้แปล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพ ฯ : บริษัทนิวอินโนเวชั่นจำกัด, ม.ป.ป.
เลขเรียก495.603
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
150
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น / สุเทพ น้อมสวัสดิ์.
ชื่อผู้แต่งสุเทพ น้อมสวัสดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2537.
เลขเรียกPL681 .ส75 2537,495.68 ส44ค 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา