Found: 74  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
16
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชุดการผจญภัยของพระพุทธเจ้า. ตอนปราบมหาโจรองคุลิมาล / รวบรวม กาญจนา ฐานวิเศษ ; เล่าเรื่อง น้านกฮูก ; ...
ชื่อผู้แต่งน้านกฮูก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แฮปปี้คิดส์, 2550, [2007]
เลขเรียกPZ90.T5 น467ชม 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
17
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชุดการผจญภัยของพระพุทธเจ้า. ตอนปราบยักษ์กินคน / รวบรวม กาญจนา ฐานวิเศษ ; เล่าเรื่อง น้านกฮูก ; วาดภา...
ชื่อผู้แต่งน้านกฮูก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แฮปปี้คิดส์, 2550, [2007]
เลขเรียกPZ90.T5 น467ชย 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยบูรพา
18
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องนิทานพุทธประวัติ ชุดที่ 7.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทไรท์ บียอน, [2554?].
เลขเรียกBQ892 น597
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
20
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติพระพุทธเจ้า / Beom-Gi Lee เขียน/ภาพประกอบ ; กัญญารัตน์ จิราสวัสดิ์ แปล.
ชื่อผู้แต่งลี, บอมจี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, 2550.
เลขเรียกPZ90.ท9ล6 ป46
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
21
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติพระพุทธเจ้า / คำนิยมโดย ว. วชิรเมธี ไขศรี ศรีอรุณ ; Beom-Gi Lee, เขียน/ภาพประกอบ ; กัญญารัตน...
ชื่อผู้แต่งลี บอมจี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, 2552.
เลขเรียกBQ888.T5 ล511 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยมหิดล
22
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปราบสาวงามเจ้าเล่ห์ / เล่าเรื่อง น้านกฮูก; วาดภาพ ธนากร ศรีวิเชียร
ชื่อผู้แต่งน้านกฮูก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อาคม อัครวัฒนวงศ์, 2553
เลขเรียกPZ90.T5 น467ชส 2553,ย. ก425ป 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
23
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผจญภัยตามรอยพระพุทธเจ้า 16 พระเจ้า 500 ชาติ / สุรศักดิ์ ตรีนนท์, พิศาล เพ็งทรวง
ชื่อผู้แต่งสุรศักดิ์ ตรีนนท์
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : สกายบุ๊กส์, 2552
เลขเรียกย 294.361 ส74ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
24
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผจญภัยตามรอยพระพุทธเจ้า 26(พระเจ้า 500 ชาติ)/ สุรศักดิ์ ตรีนนท์, พิศาล เพ็งทรวง.
ชื่อผู้แต่งสุรศักดิ์ ตรีนนท์.
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : สกายบุ๊กส์, 2553.
เลขเรียกยว ส854ผ 2533,294.301 ส478ผ 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
26
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระทีปังกรและสุเมธดาบส / สร้างสรรค์งาน : โอม รัชเวทย์ ; ภาพ : จีรพงษ์ ศรนคร, มนัส หัสดำ, คำรณย์ หึก...
ชื่อผู้แต่งโอม รัชเวทย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์คอมมิกส์, 2550.
เลขเรียกPZ90.ท9 อ94พ444 2550,ย 294.363 อ94พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
27
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระนางพิมพา / โอม รัชเวทย์.
ชื่อผู้แต่งโอม รัชเวทย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์คอมมิกส์, 2552.
เลขเรียกE อ979พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
28
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระนางพิมพา / สร้างสรรค์งาน : โอม รัชเวทย์ ; ภาพ : โอม รัชเวทย์ ... [และคนอื่นๆ]
ชื่อผู้แต่งโอม รัชเวทย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์คอมมิกส์, 2552.
เลขเรียกBQ855 อ979พ 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
29
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระนางพิมพา ฉบับการ์ตูนสี่สี / สร้างสรรค์งาน โอม รัชเวทย์ ; ภาพ โอม รัชเวทย์ ... [และคนอื่นๆ]
ชื่อผู้แต่งโอม รัชเวทย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์คอมมิกส์, 2555 [2012]
เลขเรียกBQ855 อ979พ 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
30
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระพุทธประวัติสำหรับเยาวชน / ระวี ภาวิไล เรื่อง ; คำนวนชานันโท ภาพ
ชื่อผู้แต่งระวี ภาวิไล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2532
เลขเรียกBQ895 ร268พ 2532,294.309 ร117พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา