Found: 206  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
31
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาปัญหาการบริหารงานของผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัด เขตการศึกษา 5 / ประดิษฐ์ ธรรมวิจิตร = A St...
ชื่อผู้แต่งประดิษฐ์ ธรรมวิจิตร, 2496-
พิมพลักษณ์2538.
เลขเรียก352. 130684 ป171ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
32
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาพฤติกรรมการบริหารงานของหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ /...
ชื่อผู้แต่งกิตติศักดิ์ ศิวินา
พิมพลักษณ์2539.
เลขเรียก372.12 ก344ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
33
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษารูปแบบการบังคับบัญชาตามการรับรู้และความต้องการของผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา : ศึกษ...
ชื่อผู้แต่งนพวรรณ กาญจนะวรรณ, 2506-
พิมพลักษณ์2540.
เลขเรียก658.302
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
34
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาลักษณะของหัวหน้างานที่ลูกน้องชื่นชอบ กรณีศึกษา : บริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด [electronic...
ชื่อผู้แต่งจริญญา จามะรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2546.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
35
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบการปฏิบัติงานที่เป็นจริงและคาดหวังของผู้บริหารสถานีตำรวจภูธรในสังกัดกองบังคับการต...
ชื่อผู้แต่งนพดล โรจนกุศล.
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2536.
เลขเรียกว 353.36 น169ก 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
36
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกอบรมเรื่อง เทคนิคการสอนงานสำหรับหัวหน้างาน [electronic resource] = Con...
ชื่อผู้แต่งเอนก เทียนบูชา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2544.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
37
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสอนงานและการให้คำปรึกษา : [แบบฝึกปฏิบัติสำหรับผู้บริหาร] / ประชุม โพธิกุล.
ชื่อผู้แต่งประชุม โพธิกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วันทิพย์, 2537.
เลขเรียกHF5549.17 ป46
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
38
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสื่อสารของผู้บังคับบัญชาเพื่อสร้างการยอมรับจากผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีอาวุโสมากกว่าในองค์กรไทย / ช...
ชื่อผู้แต่งชลทิพย์ อัศวกาญจน์, 2522-
พิมพลักษณ์2546.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
39
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสื่อสารเพื่อสร้างการยอมรับจากผู้บังคับบัญชาของข้าราชการตำรวจในสถานีตำรวจนครบาล / เขมรินทร์ พิศมั...
ชื่อผู้แต่งเขมรินทร์ พิศมัย, ว่าที่ร้อยตำรวจโท, 2518-
พิมพลักษณ์2542.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
41
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเป็นผู้บังคับบัญชาที่ดีในราชการและธุรกิจ = The successful supervisor in government and busines...
ชื่อผู้แต่งแวน เดอร์ซาล, วิลเลียม อาร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2522.
เลขเรียกHF5549.12 ว942ก 2522
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
42
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเป็นผู้บังคับบัญชาที่ดีในราชการและธุรกิจ = The successful supervisor in government and business ...
ชื่อผู้แต่งวาน เดอร์ซัล, วิลเลียม ริชาร์ด.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2522.
เลขเรียก303.34 ว467ก 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
43
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเป็นผู้บังคับบัญชาที่ดีในราชการและธุรกิจ = The successful supervisor in government and business ...
ชื่อผู้แต่งแวน เดอร์ซาล, วิลเลียม ริชาร์ด, 1907-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2518.
เลขเรียกHF5549 ว8
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
44
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเป็นผู้บังคับบัญชาที่ดีในราชการและธุรกิจ = The successful supervisor in goverment and business / ...
ชื่อผู้แต่งแวน เดอซอน, วิลเลียม อาร์
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงานคระกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2522.
เลขเรียก658.302
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
45
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเป็นผู้บังคับบัญชาที่ดีในราชการและธุรกิจ = The successful supervisor in government and business /...
ชื่อผู้แต่งแวน เดอซอล, วิลเลียม อาร์
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2518.
เลขเรียก658.302
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา