Found: 206  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
196
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทคนิคหัวหน้างาน / เขียนโดย Martin M. Broadweel ; อบรม สินภิบาล แปล.
ชื่อผู้แต่งบรอดเวล, มาร์ติน เอ็ม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, [253?].
เลขเรียกHF5549.2.T.35 บ211
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
197
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเป็นนายให้หายอยาก / สุเมธ แสงนิ่มนวล
ชื่อผู้แต่งสุเมธ แสงนิ่มนวล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บุ๊คแบงก์, 2544.
เลขเรียกBF637 ส843ป 2544,158.4 ส852ป 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
199
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเป็นหัวหน้าดีไม่ใช่อยู่ที่ดวง / โดย เชอริล ไรมอลด์ ; เรียบเรียงโดย จิระจิตต์ ราคา
ชื่อผู้แต่งไรมอลด์, เชอริล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, [2537?]
เลขเรียกHD57.7 ร952
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
201
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรียนเจ้านายที่เคราพ / วรินทร นรกรรณ์ ; สุกัญญา กิมชัยวงศ์, ภาพ.
ชื่อผู้แต่งวรินทร นรกรรณ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จ้ำอ้าว, 2558.
เลขเรียก306.36 ว173ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
202
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรื่องอุปาสกรตนะ / โดย พระพิมลธรรม อาสภมหาเถร.
ชื่อผู้แต่งพระพิมลธรรม อาสภมหาเถร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ประยูรวงศ์, 2528.
เลขเรียกBQ5505 พ41
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
203
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสัมมนานักบริหารระดับหัวหน้างาน ในเชิงปฏิบัติการ รุ่นที่1 ระหว่างวันที่ 11 - 14 พฤษภาค...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนานักบริหารระดับหัวหน้างาน ในเชิงปฏิบัติการ (1st : 2527 : คณะรัฐศาสตร์ และหาดผาแดง ชลบุรี).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมการดำเนินการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร ม.ร. สำนักงานอธิการบดี , 2527.
เลขเรียกHF5549.5.J6 ก226
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
204
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการอบรมการพัฒนาทักษะหัวหน้างานเพื่อเพิ่มความสามารถการแข่งขันในภาคอุตสาหกรรมเรื่อง หน้าที...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, [25--?]
เลขเรียกHD57.7 อ884
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
205
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบคำสอน บห. 411 : การเป็นผู้นำทางการศึกษา. บห 611 : หน้าที่ผู้นำในการบริหารการศึกษา / สู...
ชื่อผู้แต่งสูริน สุพรรณรัตน์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : ภาควิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร], 2530.
เลขเรียก371.201 ส886อ 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
206
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโอกาสในการปฏิบัติงานตามบทบาทของหัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดทางภาคใต้ = Opportu...
ชื่อผู้แต่งอาทิตย์ จิรพงศธรกุล, 2521-
พิมพลักษณ์2549.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา