Found: 90  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
46
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติประธานาธิบดีจอร์จ บุช และประธานาธิบดีมิกคาอิล กอร์บาชอฟ / โดย ชาญชัย อาจินสมาจาร.
ชื่อผู้แต่งชาญชัย อาจินสมาจาร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษราพิพัฒน์, 2534.
เลขเรียกCT203 ป372 2534,923.1 ช 513 ป 2534
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
47
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติประธานาธิบดีอเมริกาทุกสมัย / เหย่า
ชื่อผู้แต่งเหย่า
พิมพลักษณ์[พระนคร] : คลังวิทยา, 2505.
เลขเรียก920 ห596ป
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
48
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติประธานาธิบดีอเมริกาทุกสมัย / โดย เหย่า (นามแฝง).
ชื่อผู้แต่งปรีชา วัฒนะภูติ.
พิมพลักษณ์พระนคร : คลังวิทยา, 2505.
เลขเรียก923 ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
49
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์การเมือง 11 วีรบุรุษของสหรัฐ พร้อมด้วยเรื่องของประธานาธิบดีทั้ง 36 คน ของสหรัฐอเมริกา /...
ชื่อผู้แต่งพิชัย รัตนประทีป.
พิมพลักษณ์พระนคร : โอเดียนสโตร์, 2508.
เลขเรียกE178 .พ63,973 พ32ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
50
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์การเมือง : 11 วีรบุรุษของสหรัฐ / เรียบเรียงโดย พิชัย รัตนประทีป.
ชื่อผู้แต่งพิชัย รัตนประทีป.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2508.
เลขเรียกJK511 พ643 2508,923.173 พ643ป 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
51
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์การเมือง และ 11 วีระบุรุษของสหรัฐ
ชื่อผู้แต่งพิชัย รัตนประทีป.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2508.
เลขเรียกE176.1 พ643ป 2508,973 พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
52
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์การเมืองและ 11 วีรบุรุษของสหรัฐ / พิชัย รัตนประทีป.
ชื่อผู้แต่งพิชัย รัตนประทีป.
พิมพลักษณ์พระนคร : โอเดียนสโตร์, 2508.
เลขเรียกE176.1 พ6
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
53
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์ทวีปอเมริกา / ธนู แก้วโอภาส.
ชื่อผู้แต่งธนู แก้วโอภาส.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2549.
เลขเรียกE18 ธ37,970 ธ15ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
54
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์ทวีปอเมริกา / ธนู แก้วโอภาส
ชื่อผู้แต่งธนู แก้วโอภาส
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2548
เลขเรียก970 ธ281ป 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
55
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา / ลำจุล ฮวบเจริญ
ชื่อผู้แต่งลำจุล ฮวบเจริญ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดวงกมลพับลิชชิ่ง, 2557.
เลขเรียกE178.1 ล331 2557,973 ล331ป
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
56
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ยุคโบราณถึงยุคปัจจุบัน / สิริ เปรมจิตต์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, 2520].
เลขเรียกE178 ส731ป 2520
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
57
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติสังเขป 41 ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา / อบรม สินภิบาล.
ชื่อผู้แต่งอบรม สินภิบาล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2535.
เลขเรียกE176.1 .อ36,923.1593 อ15ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
58
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติสังเขป 41 ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา/ อบรม สินภิบาล.
ชื่อผู้แต่งอบรม สินภิบาล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2535.
เลขเรียกCT 217 อ246ป 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
59
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผู้นำ อำนาจ ประวัติศาสตร์ และการเมืองใหม่ / ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา.
ชื่อผู้แต่งภิญโญ ไตรสุริยธรรมา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Openbooks, 2552.
เลขเรียกJA92 .ภ66 2552,321.804 ภ33ผ 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
60
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผู้นำที่ชาติต้องการ = Character above all / บรรณาธิการโดย โรเบิร์ต เอ. วิลสัน ; อานุภาพ อิทธิบันลื...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ.อาร์. บิซิเนส เพรส, 2544.
เลขเรียกE176.1 ผ749,923.173 ผ415
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา