Found: 8,037  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
121
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 นิทานอีสปแสนสนุกประเทืองปัญญา พัฒนาภาษาอังกฤษ / ครูเค้ก
ชื่อผู้แต่งครูเค้ก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Feel good Publishing, 2551.
เลขเรียก428.07 ค 361 ห 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
122
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 นิทานอ่านเพลิน / พ. ศรีสมิต.
ชื่อผู้แต่งพ. ศรีสมิต.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไพลิน, 2544.
เลขเรียก398.2 พ19ห 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
123
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 นิทานอ่านเพลิน / พ.ศรีสมิต
ชื่อผู้แต่งพ.ศรีสมิต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: ไพลิน , 2546
เลขเรียกE พ187ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
124
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 นิทานเด็กดีสอนใจ / หันหรร, [นามแฝง] ; วิภาดา รุ่งแสงกาล, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: ตั้งไข่, 2562.
เลขเรียก398.2 ห516ห 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
125
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 นิทานแอนเดอร์เซน / [เรื่อง: วิลเฮล์ม คาร์ล แอนเดอร์เซน ; ภาพ: ชาญศิลป์ กิตติโชติพาณิชย์]
ชื่อผู้แต่งแอนเดอร์เซน,วิลเฮล์มคาร์ล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แปลนฟอร์คิดส์, 2551.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
126
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 สำนวนสุภาษิตไทย ฉบับหนูจะเป็นเด็กดี / สุภาพร เยี่ยมชัยภูมิ [text]
ชื่อผู้แต่งสุภาพร เยี่ยมชัยภูมิ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพชรประกาย, 2557.
เลขเรียก398.9 ส838ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
127
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 อมตะนิทานอีสปสอนใจเด็กยุคใหม่ / เรียบเรียงเนื้อหา ชนาภัทร พรายมี.
ชื่อผู้แต่งชนาภัทร พรายมี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, [2558]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
129
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 เรื่องพื้นเมือง นานาชาติ / วรรณนิภา.
ชื่อผู้แต่งวรรณนิภา.
พิมพลักษณ์aกรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2535.
เลขเรียก398.2 ว221ห 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
130
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 เรื่องพื้นเมืองนานาชาติ / อ. วรรณนิภา
ชื่อผู้แต่งอ. วรรณนิภา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2551.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
131
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 เรื่องพื้นเมืองนานาชาติ / อ. วรรณนิภา.
ชื่อผู้แต่งอ. วรรณนิภา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, [2535].
เลขเรียก398.2 อ111ห 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยบูรพา
132
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 เรื่องพื้นเมืองนานาชาติ / อ.วรรณนิภา, นามแฝง
ชื่อผู้แต่งอ.วรรณนิภา, นามแฝง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2535.
เลขเรียก398.2 อ112ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
133
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 เรื่องเด่น นิทานอีสป / ครูมินนี่.
ชื่อผู้แต่งครูมินนี่.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บุ๊คส์ ทู ยู, 2550.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
134
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 เรื่องเด่น นิทานอีสปขบคิด...แสนสนุก/ ครูมินนี่.
ชื่อผู้แต่งครูมินนี่.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สามลดาการพิมพ์, 2557.
เลขเรียก398.2 ค167ห 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
135
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 เรื่องเนื่องในพุทธศาสนา / วรรณนิภา
ชื่อผู้แต่งวรรณนิภา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาสน์, 2536
เลขเรียกBQ5815.5 อ15,294.3184 ว251ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา