Found: 8,037  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
107
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 นิทานอีสป 2 ภาษา : ชุดสอนลูกรักให้รู้จักจินตนาการ / ครูออมฝัน.
ชื่อผู้แต่งครูออมฝัน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คุณป้าใจดี, 2555.
เลขเรียกPZ90.T5 ค4ห 2555,ย ค1741ห 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
108
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 นิทานอีสป 2 ภาษา ชุด สร้างลูกรักเป็นนักคิด / ครูออมฝัน, รวบรวมเรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งครูออมฝัน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ณ ดา, 2553.
เลขเรียก398.2 ค167ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
109
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 นิทานอีสป : 2 ภาษายอดนิยม / วนิษา เทียมเมฆ ; อลิษา โอฬารรัตน์มณี, บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งวนิษา เทียมเมฆ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดวงกมลสมัย, 2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยบูรพา
110
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 นิทานอีสป : สองภาษา ไทย-อังกฤษ / กัญญาภัด บุญแก้ว, คริสโตเฟอร์ ชุห์
ชื่อผู้แต่งกัญญาภัด บุญแก้ว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรเงินดี ; 2551.
เลขเรียกGR170 ก384น 2551,398.2 ห928 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
112
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 นิทานอีสป ของน้องหนู / ปวีณา จับแก้ว.
ชื่อผู้แต่งปวีณา จับแก้ว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พีเอ็นเอ็นกรุ๊ป, 2556.
เลขเรียกย ป496ห 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
113
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 นิทานอีสป ยอดนิยม / เรื่อง, วนิษา เทียมเมฆ ; ภาพ, กรกนก สนิทการ, ทิพยาภรณ์ นพกวด.
ชื่อผู้แต่งวนิษา เทียมเมฆ.
พิมพลักษณ์ฉะเชิงเทรา : พีเอ็นเอ็น กรุ๊ป, 2555.
เลขเรียกE ฝ211ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
114
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 นิทานอีสป สอนน้อง2 / สุรเดช จิตประภา, ผู้เรียบเรียง ; ปวีณา จับแก้ว,บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: ไอคิวพลัส, 2562.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
115
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 นิทานอีสป สอนใจเด็กดี/ วนิษา เทียมเมฆ
ชื่อผู้แต่งวนิษา เทียมเมฆ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น, มปป.
เลขเรียกด ว126ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
116
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 นิทานอีสปของน้องหนู/ ปวีณา จับแก้ว
ชื่อผู้แต่งปวีณา จับแก้ว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: พีเอ็นเอ็น, 255?
เลขเรียกด ป53ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
117
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 นิทานอีสปยอดนิยม / ผู้เขียน สุธัญญา สิงห์ครา ; ภาพประกอบ กาย เบ็ญจ์.
ชื่อผู้แต่งสุธัญญา สิงห์ครา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, [2559].
เลขเรียกPZ90.T5 ส783 [2559]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
118
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 นิทานอีสปยอดนิยม/ สุธัญญา สิงห์ครา.
ชื่อผู้แต่งสุธัญญา สิงห์ครา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: เอ็มไอเอส, 255?
เลขเรียกด ส335ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
119
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 นิทานอีสปสอนใจเด็กดี / วนิษา เทียมเมฆ ; อลิษา โอฬารรัตน์มณี, บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งวนิษา เทียมเมฆ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
120
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 นิทานอีสปแสนสนุก / อัมพร บุญพุ่ม ; บรรณาธิการ อลิษา โอฬารรัตน์มณี.
ชื่อผู้แต่งอัมพร บุญพุ่ม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พีเอ็นเอ็นมีเดียกรุ๊ปพับลิชชิ่ง, 2558.
เลขเรียกPZ90.T5 อ555 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา