Found: 8,037  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
76
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 นิทานเซ็น: ชุมนุมนิทาน / พุทธทาสภิกขุ
ชื่อผู้แต่งพุทธทาสภิกขุ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2530.
เลขเรียกPN989.T5 พ831ย 2530
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
77
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 ยอดนิทานชาดก / สาตรา ผู้เรียบเรียง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เสริมวิทย์บรรณาคาร, 2541.
เลขเรียกBQ1460 ย318 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
78
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 อมตะนิทาน = 20 Favorites tales / ป้าเวนดี้
ชื่อผู้แต่งป้าเวนดี้
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซันไชล์ด, 2551.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
79
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง201 นิทานอีสปยอดนิยม / บรรณาธิการ, อลิษา โอฬารรัตน์มณี ; ภาพประกอบ, วิไล พรมศรี, สาวิตรี มีสมบัติ.
พิมพลักษณ์ฉะเชิงเทรา : พีเอ็นเอ็น กรุ๊ป, 2554.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
80
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง201 นิทานอีสปยอดนิยม/ บรรณาธิการ อลิษา โอฬารรัตน์มณี.
เลขเรียกPZ 90.T35 ส473 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
81
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง202 อมตะนิทานอีสป เล่าให้ลูกฟังก่อนนอน / ชนาภัทร พรายมี.
ชื่อผู้แต่งชนาภัทร พรายมี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, ม.ป.ป.
เลขเรียกด ช122สอ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
82
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง202 อมตะนิทานอีสปเล่าให้ลูกฟังก่อนนอน / ชนาภัทร พรายมี
ชื่อผู้แต่งชนาภัทร พรายมี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2556.
เลขเรียกPZ90.T5 ช149 [2556],ย. ช149ส 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
83
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง22 เรื่อง ประเทืองปัญญา/ ทิวากราภัทท์
ชื่อผู้แต่งทิวากราภัทท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: เลี่ยงเชียง, 2548
เลขเรียก294.318 ท193ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
84
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง24 กตัญญู (ยี่จับสี่เฮ่า) / คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
พิมพลักษณ์สมุทรปราการ : โครงการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2561
เลขเรียกPL2415 ย65 2561,398.20951 ย326
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
85
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง24 กตัญญู (ยี่จับสี่เฮ่า) / คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
พิมพลักษณ์สมุทรปราการ : โครงการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2561.
เลขเรียกPN989.C4 ย318
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
86
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง24 ยอดกตัญญู / ร. บุนนาค.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2548.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
87
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง24 ยอดกตัญญู / พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ); ร. บุนนาค, รวบรวมจากต้นฉบับภาษาจีน.
ชื่อผู้แต่งพระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)
พิมพลักษณ์กรุงเืทพฯ : ธรรสภา, 254-.
เลขเรียก179.9 ย316
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
88
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง24 ยอดกตัญญู / ร. บุนนาค, [แปล].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2535.
เลขเรียก398.20951 ย318
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
89
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง24 ยอดกตัญญู / ร.บุนนาค [นามแฝง] รวบรวม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2535.
เลขเรียกBQ4570.G7 ย171 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
90
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง25 ตัวละครเด่นจากสุดยอดวรรณคดีและนิทานพื้นบ้าน : พร้อมคำศัพท์ 3 ภาษา (ไทย-อังกฤษ-ญี่ปุ่น) เวณิกา เ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คุ้มค่า, 2537
เลขเรียก398.209593 ย318
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา