Found: 8,732  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
3,796
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานอีสปชาวนากับงูเห่า / เรียบเรียง, สุดใจ พรหมเกิด ; ภาพ, โอม อนิเมชั่น.
ชื่อผู้แต่งสุดใจ พรหมเกิด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิเด็ก, 2549.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3,797
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานอีสปภาคภาษาไทย ฉบับสมบูรณ์ / อีสป, แต่งและเล่าเรื่อง ; คีรีบูน, รวบรวม แปลและเรียบเรียง.
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : คีรีบูน, 2547.
เลขเรียกPZ90.T5 อ774 2547,398.2 อ774น 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3,798
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานอีสปสองภาษา = Aesop's fables / อีสป, แต่ง ; วรรธนา วงษ์ฉัตร, แปล.
ชื่อผู้แต่งอีสป.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บุ๊คสตูดิโอ, 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3,799
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานอีสปสอนธรรม ฉบับ คบคนเช่นไร เป็นคนเช่นนั้น / สถาบันบันลือธรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, [2552?].
เลขเรียกBQ5780 ห159 2552,ย น598
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
3,800
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานอีสปสอนธรรม ฉบับ สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม / สถาบันบันลือธรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, [2552?].
เลขเรียกBQ5780 หส159 2552,398.2 น598
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
3,801
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานอีสปสอนธรรม ฉบับคนมีปัญญาแม้ตกทุกข์ก็ยังหาสุขได้. สถาบันบันลือธรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภาและสถาบันบันลือธรรม, ม.ป.ป.
เลขเรียก294.308 น342
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3,802
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานอีสปสอนเด็กดี = Aesop's fables / เรียบเรียบ พี่โบว์ ; [แปล]ภาษาอังกฤษ พี่มล ; ปั้นภาพ พี่เอฟ
ชื่อผู้แต่งพี่โบว์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปั้นฝัน, 2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3,803
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานอีสปสอนใจ / ตา ส
ชื่อผู้แต่งตา ส
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิทยาคาร, [25--?]
เลขเรียก398.21 ต21น
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3,804
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานอีสปสอนใจ เล่ม 5 / สุชิราภรณ์.
ชื่อผู้แต่งสุชิราภรณ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษราพิพัฒน์, 2552.
เลขเรียกย ส762น 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
3,805
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานอีสปสอนใจกระต่ายกับเต่า / บรรณาธิการ, คธาวุฒิ เกนุ้ย ; ภาพประกอบ, รุ้งหลากสี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คุณป้าใจดี, 2554.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3,806
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานอีสปสอนใจเรื่องลมกับดวงอาทิตย์ / บรรณาธิการ, คธาวุฒิ เกนุ้ย ; ภาพประกอบ, สุภาพร ปัทมโสพล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คุณป้าใจดี, 2554.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3,807
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานอีสปสำหรับเด็ก = The Aesop for children / อีสป เขียน ; พลพงศ์ จันทร์อัมพร แปล ; อรยา เอี่ยมชื...
ชื่อผู้แต่งอีสป (620-560 ก่อน ค.ศ.)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฟรีฟอร์มสำนักพิมพ์, 2555.
เลขเรียกPZ8.2.อ6 พ43 2555,ย 398.2 อ75น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
..more
3,808
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานอีสปหกเรื่องเอก / สิรินทร์ ช่วงโชติ ; กัมพุชนาฏ เปรมกมล, เขียนคำภาษาไทย.
ชื่อผู้แต่งสิรินทร์ ช่วงโชติ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ไทยวัฒนาพานิช, [2528?].
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3,809
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานอีสปเรื่อง ม้ากับลาย = Aesop's Fables / นริศ สหชาติศิริ, ผู้เขียน ; ธนาคม วิทยนันท์, ผู้วาดภาพ
ชื่อผู้แต่งนริศ สหชาติศิริ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรบัณฑิต, 2527
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3,810
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานอีสปแสนสนุก 250 เรื่อง / ลุงแซม.
ชื่อผู้แต่งลุงแซม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชบาพับลิชชิ่ง เวิร์กส, 2550.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา