Found: 342  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
121
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานภาพล้อคนในโรงมหรศพทางวิญญาณสวนโมกขพลาราม ไชยา
พิมพลักษณ์นกรุงเทพฯ : ธรรมบูชา, 2516
เลขเรียกBQ5805.T5 น597 2516
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
122
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานภาพล้อคนในโรงมหรศพทางวิญญาณสวนโมกขพลารามไชย.
ชื่อผู้แต่งคณะเผยแพร่วิธีการดำเนินชีวิตอันประเสริฐ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมบูชา, 2516.
เลขเรียกBQ5805.ท9 ค33
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
123
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานมงคลธรรม : รวมนิทานจากมงคล 38 ประการ / เสฐียรพงษ์ วรรณปก.
ชื่อผู้แต่งเสฐียรพงษ์ วรรณปก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ธรรมสภา, 2549.
เลขเรียกBQ5780 .ส73 2549,294.3823 ส893น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
124
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานยอดสุภาษิต / จอมทอง.
ชื่อผู้แต่งจอมทอง.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : อุดมศึกษา, 2548.
เลขเรียก398.2 จ198น 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
125
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานวรรณคดีไทย เล่มที่ 4 / วรรณกร.
ชื่อผู้แต่งวรรณกร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภูมิปัญญา, 2553.
เลขเรียก895.91 ว267น 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
126
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานสอนใจ = Tales of the East / บุญ ชุษณะโชติ [รวบรวม]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : [ม.ป.ท.], 2541.
เลขเรียกBQ5798.T4 น541 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
127
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานสอนใจ = Tales of the East / บุญ ชุษณะโชติ [รวบรวม]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : [ม.ป.ท.], 2541.
เลขเรียกBQ5798.T4 น54 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
128
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานสอนใจ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บัณฑิตการพิมพ์, 2523.
เลขเรียกBQ5815.5 น675
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
129
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานสอนใจ/ บุญ ชุษณะโชติ.
ชื่อผู้แต่งบุญ ชุษณะโชติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย, 2542.
เลขเรียกBQ 1018 บ388น 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
130
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานสุภาษิต ฉบับวณิพก / โดย ร.อ. ประยงค์
ชื่อผู้แต่งประยงค์ สุวรรณบุบผา
พิมพลักษณ์พระนคร : คลังวิทยา, 2506.
เลขเรียก398.4
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
131
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานสุภาษิต.
พิมพลักษณ์พระนคร : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2513.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
132
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานสุภาษิตคำกลอน / หลวงจรัสการคุรุกรรม
ชื่อผู้แต่งจรัสการคุรุกรรม, หลวง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2521.
เลขเรียก398.22
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
133
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานสุภาษิตสอนใจ / พ. ศรีสมิต
ชื่อผู้แต่งพ. ศรีสมิต.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไพลิน , 2541
เลขเรียก398.2 พ687น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
134
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานสุภาษิตสารขัณฑ์ / อาชวัน เขียน.
ชื่อผู้แต่งอาชวัน.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : บริษัท พี.วาทิน พรินติ้ง, 2548.
เลขเรียกPN6149.P64 อ62
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
135
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานสุภาษิตเด็กไทย 4 ภาค "ภาคกลาง-ตะวันตก" / เรียบเรียงโดย เตชินี ชวลิต.
ชื่อผู้แต่งเตชินี ชวลิต.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภูมิปัญญา, [2550]
เลขเรียกPN989.T5 ต72
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา