Found: 342  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
31
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกถากุสุมมญชรี : นิทานเทียบสุภาษิต ภาค 6.
พิมพลักษณ์[พระนคร] : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2468.
เลขเรียก891.2
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
32
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกถากุสุมมญชรี นิทานเทียบสุภาษิต ตอนสุภาษิต 40 ข้อ ภาคที่ 3.
พิมพลักษณ์พระนคร : หอพระสมุดวชิรญาณ, 2469.
เลขเรียกBQ5798.ท9 ก315
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
33
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกถากุสุมมญชรี นิทานเทียบสุภาษิต ภาค 1.
พิมพลักษณ์พระนคร : หอพระสมุดวชิรญาณ, 2471.
เลขเรียกBQ5798.ท9 ก31
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
34
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกถากุสุมมญชรี นิทานเทียบสุภาษิต ภาค 2.
พิมพลักษณ์พระนคร : หอพระสมุดวชิรญาณ, 2471.
เลขเรียกBQ5798.ท9 ก31 2471
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
35
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกถากุสุมมญชรีนิทานเทียบสุภาษิต ภาค 2 / เวงกฎรามศาสตรี เขียน ; มุ. กุปปุสวามี อารยะ แปลเป็นภาษาอังกฤ...
พิมพลักษณ์พระนคร : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2467.
เลขเรียกBQ5798.ท9 ก32
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
36
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกถากุสุมมญฺชรี นิทานเทียบสุภาษิต ภาค 4.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : หอพรสมุดวชิรญาณ, 2468.
เลขเรียกBQ5798.ท9ก34
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
37
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกถากุสุมมัญชรี นิทานเทียบสุภาษิต ภาคที่ 6.
พิมพลักษณ์พระนคร : กรมศิลปากร, 2501.
เลขเรียกBQ5798.ท9 ก36
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
38
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกถาสุนทรานุศาสนี หรือ หิโตปเทศ / [แปลโดย] คารม พ.ศ. 2459 (เสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป).
ชื่อผู้แต่งหิโตปเทศ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย, 2541.
เลขเรียกPL4221.S5 ห69ก 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
39
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกบเลือกนาย / บอณ; วิชัย ผู้วาดภาพ
ชื่อผู้แต่งบอณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, [254?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
40
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกบเลือกนาย = The frog desires a guardian / เล่าเรื่อง : พี่อุ้ย , ภาษาอังกฤษ : พี่ Peter ; ภาพประ...
ชื่อผู้แต่งพี่อุ้ย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมรักการอ่าน, [254-]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
41
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระต่ายกับเต่า = The hare and the tortoise / ภาพประกอบ : ศราวุธ สุขสำอางค์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมรักการอ่าน, [254-]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
42
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลิ่นปากสิงโต : The lion and his breath / เล่าเรื่อง พี่อุ้ย , ภาษาอังกฤษ พี่ Peter ; ภาพประกอบ ศ...
ชื่อผู้แต่งพี่อุ้ย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมรักการอ่าน, [254-]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
43
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกากับสุนัขจิ้งจอก = The crow and the fox / เล่าเรื่อง พี่อุ้ย , ภาษาอังกฤษ พี่ Peter ; ภาพประกอบ ...
ชื่อผู้แต่งพี่อุ้ย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมรักการอ่าน, [254-]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
44
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกากับหอยแมลงภู่ = The crow and the mussel / เล่าเรื่อง พี่อุ้ย , ภาษาอังกฤษ พี่ Peter ; ภาพประกอบ...
ชื่อผู้แต่งพี่อุ้ย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมรักการอ่าน, [254-]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
45
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการนำเสนอนิทานอีสปด้วยมัลติมีเดีย [electronic resource] = Presentation aesop''s fables with multimed...
ชื่อผู้แต่งณรินทร์พงศ์ รินทรักษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2544.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา