Found: 534  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
301
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานเทียบสุภาษิต / พระยาสีหราชฤทธิไกร (ทองคำ สีหอุไร)
ชื่อผู้แต่งสีหราชฤทธิไกร (ทองคำ สีหอุไร), พระยา.
พิมพลักษณ์ธนบุรี : กรมศิลปากร, 2515.
เลขเรียกPN6519.ท9 ส63 2515
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
302
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานเทียบสุภาษิต / พระยาสีหราชฤทธิไกร.
ชื่อผู้แต่งสีหราชฤทธิไกร (ทองคำ สีหอุไร), พระยา.
พิมพลักษณ์[พระนคร] : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2474.
เลขเรียกPN6519.ท9 ส65
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
303
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานเทียบสุภาษิต / พระสุวรรณรัศมี (ทองคำ สีหอุไร)
ชื่อผู้แต่งสีหราชฤทธิไกร (ทองคำ สีหอุไร), พระยา, 2385-2470.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ราชบัณฑิตยสภา, 2471.
เลขเรียกPN6519.ท9 ส67,398.9 ส39น 2471
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
304
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานเทียบสุภาษิต : กถากุสุมมัญชรี ภาค 1-6
พิมพลักษณ์นนทบุรี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2549
เลขเรียก891.2 น597 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
305
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานเทียบสุภาษิต ฉบับ พระยาสีหราชฤทธิไกร (ทองคำ สีหอุไร)
ชื่อผู้แต่งสีหราชฤทธิไกร (ทองคำ สีหอุไร), พระยา
พิมพลักษณ์ธนบุรี : อมรการพิมพ์, 2515.
เลขเรียกPN6409.T35 .ส39 2515
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
306
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานเทียบสุภาษิต ฉบับ พระยาสีหราชฤทธิไกร (ทองคำ สีหอุไร) พระสุวรรณรัศมี / พระยาสีหราชฤทธิไกร.
ชื่อผู้แต่งสีหราชฤทธิไกร (ทองคำ สีหอุไร), พระยา, 2385-2470.
พิมพลักษณ์ธนบุรี : กรมศิลปากร, 2508.
เลขเรียกPN6519.ท9 ส678
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
307
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานเทียบสุภาษิต ฉบับพระยาสีหราชฤทธิไกร (ทองคำ สีหอุไร) พระสุวรรณรัศมี เฉพาะภาคที่ 4 และภาคที่ 5 บา...
ชื่อผู้แต่งสีหราชฤทธิไกร (ทองคำ สีหอุไร), พระยา, 2385-2470.
พิมพลักษณ์พระนคร : กรมศิลปากร, 2523.
เลขเรียกPN6519.ท9 ส685 2523
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
308
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานเทียบสุภาษิต ฉบับพระยาสีหราชฤทธิไกร (ทองคำ สีหอุไร)(พระสุวรรณรัศมี) ภาคที่ 8.
ชื่อผู้แต่งสีหราชฤทธิไกร (ทองคำ สีหอุไร), พระยา.
พิมพลักษณ์[พระนคร : โรงพิมพ์ พ. พิทยาคาร (ในความอุปถัมภ์ของรัฐบาล), 2509].
เลขเรียก398.9 ส735น 2509 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
309
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานเทียบสุภาษิต ฉบับพระสุวรรณรัศมี (ทองคำ สีหอุไร) ภาคที่ 7 และ 8 / พระยาสุวรรณรัศมี (ทองคำ สีหอุ...
ชื่อผู้แต่งสีหราชฤทธิไกร (ทองคำ สีหอุไร), พระยา, 2385-2470.
พิมพลักษณ์พระนคร : กรมศิลปากร, 2508.
เลขเรียกPN6519.ท9 ส68 2508
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
310
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานเทียบสุภาษิต ภาคที่ 8 / พระยาสีหราชฤทธิไกร (ทองคำ สีหอุไร) (พระสุวรรณรัศมี).
ชื่อผู้แต่งสีหราชฤทธิไกร (ทองคำ สีหอุไร), พระยา.
พิมพลักษณ์[พระนคร] : โรงพิมพ์ พ. พิทยาคาร (ในความอุปการะของรัฐบาล), 2508.
เลขเรียกPL4209.3น6 ส65
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
311
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานเทียบสุภาษิตไทย เล่มที่ 2.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภูมิปัญญา , 2553.
เลขเรียกย398.2 น342
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
312
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานเทียบสุภาิสิต / พระยาสีหราชฤทธิไกร.
ชื่อผู้แต่งสีหราชฤทธิไกร (ทองคำ สีหอุไร), พระยา.
พิมพลักษณ์พระนคร : โรงพิมพ์ธรรมพิทยาคาร, 2474.
เลขเรียก398.9 ส 18
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
314
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานเวตาล / พระนิพนธ์ พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์
ชื่อผู้แต่งเวตาลปัญจวิศติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรวสำนักพิมพ์, 2559
เลขเรียก891.2 ว542น 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
315
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานโบราณกวีนิพนธ์ / เทพ สุนทรศารฑูล
ชื่อผู้แต่งเทพ สุนทรศารทูล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พระนารายณ์, 2537.
เลขเรียกPL4209.ท596 ท596น 2537,398.2 ท596น 2537 19
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา