Found: 534  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
241
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานอีสป 1 ตอน มองต่างมุม / อีสป.
ชื่อผู้แต่งอีสป.
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : คีรีบูน, 2549.
เลขเรียก398.2 อ385น 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
242
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานอีสป 100 เรื่อง / เรียบเรียงโดย เอกรัตน์ อุดมพร
ชื่อผู้แต่งเอกรัตน์ อุดมพร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พัฒนาศึกษา, 2552.
เลขเรียก398.2 อ82น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
243
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานอีสป 2 / คีรีบูน(นามแฝง).
ชื่อผู้แต่งคีรีบูน(นามแฝง).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดับเบิ้ลนายน์ , 2543.
เลขเรียกPZ 8.2.อ43 ค4น,398.2452 น598 ล.2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
244
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานอีสป 2 ตอน คาดไม่ถึง / อีสป ; คีรีบูน, รวบรวม แปลและเรียบเรียง
ชื่อผู้แต่งอีสป.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คีรีบูน, 2549.
เลขเรียก398.2 อ598น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
245
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องนิทานอีสป 2009 สืบสานคุณธรรม [sound recording]/ เขียนบทและอ่าน แม่เอ๋กับพี่แซ็ค, เสียงเด็ก ลูกแพร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชมรมเพื่อนคุณธรรม, 2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
246
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานอีสป 3 , ตอน ผลแห่งการกระทำ / อีสป : แต่งและเล่าเรื่อง ; คีรีบูน : รวบรวม แปลและเรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งอีสป.
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : คีรีบูน, 2549.
เลขเรียก398.2 อ598น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
..more
247
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานอีสป 300 เรื่อง / รวบรวมโดย พร พิทยา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บรรณาคาร, 2519.
เลขเรียกPZ8.2 น598 2519
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
248
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานอีสป 4 / คีรีบูน(นามแฝง).
ชื่อผู้แต่งคีรีบูน(นามแฝง).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดับเบิ้ลนายน์ , 2544.
เลขเรียกPZ 8.2.อ43 ค4น,398.2452 น598 ล.4
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
249
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานอีสป 4 ตอน ความจริงแห่งชีวิต / อีสป ; คีรีบูน, รวบรวม แปลและเรียบเรียง
ชื่อผู้แต่งอีสป.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คีรีบูน, 2549.
เลขเรียก398.2 อ598น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
250
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานอีสป 5 / "คีรีบูน", [แปลและเรียบเรียง] ; สมบัติ คิ้วฮก, ภาพปกและภาพประกอบ ; กนกแข เนตรเจริญ, บ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดับเบิ้ลนายน์, 2542.
เลขเรียก398.2452 น598 ล.5
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
251
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องนิทานอีสป 5 : ตอน ปัญญาคืออาวุธ/ คีรีบูน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดับเบิ้ลนายน์, 2547.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
252
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานอีสป 5 ตอน ปัญญาคืออาวุธ / อีสป ; คีรีบูน, รวบรวม แปลและเรียบเรียง
ชื่อผู้แต่งอีสป.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คีรีบูน, 2547.
เลขเรียก398.2 อ598น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
253
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานอีสป 6 ตอน ผลแห่งความโง่เขลา / อีสป ; คีรีบูน, รวบรวม แปลและเรียบเรียง
ชื่อผู้แต่งอีสป.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คีรีบูน, 2547.
เลขเรียก398.2 อ598น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
254
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องนิทานอีสป 7 : ตอน วิสัยของสัตว์โลก/ คีรีบูน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดับเบิ้ลนายน์, 2547.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
255
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานอีสป 7 ตอน วิสัยของสัตว์โลก / อีสป ; คีรีบูน, รวบรวม แปลและเรียบเรียง
ชื่อผู้แต่งอีสป.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คีรีบูน, 2547.
เลขเรียก398.2 อ598น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา