Found: 571  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
241
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานอีสป (ชุดอมตะ) / เรียบเรียงโดย วิเชียร เกษประทุม.
ชื่อผู้แต่งวิเชียร เกษประทุม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พัฒนาศึกษา, 2551.
เลขเรียกPZ90.T5 ว6น 2551,398.2 อ774น2 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
242
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานอีสป / [แปลโดย] นายตำรา ณ เมืองใต้.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รวมสาส์น (1977), 2542.
เลขเรียกGR170 น63
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยบูรพา
243
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานอีสป / นายตำรา ณ เมืองใต้.
ชื่อผู้แต่งเปลื้อง ณ นคร 2452-2541.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : บริษัท รวมสาส์น (1977), 2536.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
244
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานอีสป / อีสป แต่งและเล่าเรื่อง ; คีรีบูน รวบรวม แปลและเรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งอีสป (620-560 ก่อน ค.ศ.)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คีรีบูน, 2547-2549.
เลขเรียกPZ8.2.อ6 ค64 2547,398 อ38น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
..more
245
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานอีสป / เจิด มหาเกตุ, ผู้วาดลายเส้นการ์ตูน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดเคชั่น, 2526.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
246
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานอีสป / เล่าเรื่อง ภควดี แก้วจุมพล ; ร่างภาพ กาย เบ็ญจ์ ; แต่งภาพ เพชร เบ็ญจวรรณ.
ชื่อผู้แต่งภควดี แก้วจุมพล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไอคิวดี, 2549.
เลขเรียกPZ90.ท9 ภ23น66 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
247
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานอีสป / โจเซฟ จาคอบส์ ; แปลโดย ยศ วัชรเสถียร
ชื่อผู้แต่งจาคอบส์, โจเซฟ
พิมพลักษณ์พระนคร : แพร่พิทยา, [251-]
เลขเรียกPZ8.2 จ21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
248
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานอีสป / โดย โจเซฟ จาคอบ ; ยศ วัชรเสถียร, แปล.
ชื่อผู้แต่งจาคอบ, โจเซฟ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] ; แพร่พิทยา, 2505.
เลขเรียก398.2 จ292น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
250
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานอีสป 1 / คีรีบูน(นามแฝง).
ชื่อผู้แต่งคีรีบูน(นามแฝง).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดับเบิ้ลนายน์ , 2543.
เลขเรียกPZ 8.2.อ43 ค4น,398.2452 น598 ล.1
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
251
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานอีสป 1 / อีสป ; ช่อเชอรี่, แปลและเรียบเรียง
ชื่อผู้แต่งอีสป.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คีรีบูน, 2549.
เลขเรียก398.2 อ598น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
252
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานอีสป 1 ตอน มองต่างมุม / อีสป.
ชื่อผู้แต่งอีสป.
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : คีรีบูน, 2549.
เลขเรียก398.2 อ385น 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
253
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานอีสป 100 เรื่อง / เรียบเรียงโดย เอกรัตน์ อุดมพร
ชื่อผู้แต่งเอกรัตน์ อุดมพร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พัฒนาศึกษา, 2552.
เลขเรียก398.2 อ82น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
254
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานอีสป 2 / คีรีบูน(นามแฝง).
ชื่อผู้แต่งคีรีบูน(นามแฝง).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดับเบิ้ลนายน์ , 2543.
เลขเรียกPZ 8.2.อ43 ค4น,398.2452 น598 ล.2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
255
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานอีสป 2 ตอน คาดไม่ถึง / อีสป ; คีรีบูน, รวบรวม แปลและเรียบเรียง
ชื่อผู้แต่งอีสป.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คีรีบูน, 2549.
เลขเรียก398.2 อ598น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา