Found: 535  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
211
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานสุภาษิตเด็กไทย 4 ภาค "ภาคกลาง-ตะวันตก" / เรียบเรียงโดย เตชินี ชวลิต.
ชื่อผู้แต่งเตชินี ชวลิต.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภูมิปัญญา, [2550]
เลขเรียกPN989.T5 ต72
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
212
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานสุภาษิตเด็กไทย 4 ภาค "ภาคตะวันออก-อีสาน" / เรียบเรียงโดย เตชินี ชวลิต.
ชื่อผู้แต่งเตชินี ชวลิต.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภูมิปัญญา, [2550]
เลขเรียกPN989.T5 ต722
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
213
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานสุภาษิตเด็กไทย 4 ภาค "ภาคเหนือ" / เรียบเรียงโดย เตชินี ชวลิต.
ชื่อผู้แต่งเตชินี ชวลิต.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภูมิปัญญา, [2550]
เลขเรียกPN989.ท9 ต754 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
214
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานสุภาษิตเด็กไทย 4 ภาค "ภาคใต้" / เรียบเรียงโดย เตชินี ชวลิต.
ชื่อผู้แต่งเตชินี ชวลิต.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภูมิปัญญา, [2550]
เลขเรียกPN989.T5 ต723
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
215
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานสุภาษิตเด็กไทย 4 ภาค / เรียบเรียงโดย เตชินี ชวลิต.
ชื่อผู้แต่งเตชินี ชวลิต.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภูมิปัญญา, [2550?].
เลขเรียก398.95911 ต677น 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
216
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานสุภาษิตเด็กไทย 4 ภาค : ภาคกลาง - ตะวันตก / เตชินี ชวลิต.
ชื่อผู้แต่งเตชินี ชวลิต.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภูมิปัญญา, [255-].
เลขเรียก398.9 ต677น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
217
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานสุภาษิตเด็กไทย 4 ภาค : ภาคตะวันออก - อีสาน / เตชินี ชวลิต.
ชื่อผู้แต่งเตชินี ชวลิต.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภูมิปัญญา, [255-].
เลขเรียก398.9 ต677น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
218
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานสุภาษิตเด็กไทย 4 ภาค : ภาคเหนือ / เตชินี ชวลิต.
ชื่อผู้แต่งเตชินี ชวลิต.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภูมิปัญญา, [255-].
เลขเรียก398.9 ต677น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
219
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานสุภาษิตเด็กไทย 4 ภาค : ภาคใต้ / เตชินี ชวลิต.
ชื่อผู้แต่งเตชินี ชวลิต.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภูมิปัญญา, [255-].
เลขเรียก398.9 ต677น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
220
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานสุภาษิตไทย / รชนีกร.
ชื่อผู้แต่งรชนีกร.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ?] : อดิศักดิ์ ใจดี, 2544.
เลขเรียกPN989.ท9 ร23,398.9 ร12น 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
221
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานสุภาษิตไทย / รวบรวมโดย ชมพูนุช.
ชื่อผู้แต่งชมพูนุช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภูมิปัญญา, 2551.
เลขเรียกPN989.T5 ช43,ย 398.2 น342 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
222
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานสุภาษิตไทย / รวบรวมโดย ชมพูนุช.
ชื่อผู้แต่งชมพูนุช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สื่อปัญญา, 2544.
เลขเรียกPN989.ท9 ช43 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหิดล
223
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานสุภาษิตไทย / รวบรวมโดย ศิวพรไพลิน อมรมนตรีกุล.
ชื่อผู้แต่งศิวพรไพลิน อมรมนตรีกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปัญญาสยาม, [2543?].
เลขเรียกPN989.ท9 ศ65 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
224
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานสุภาษิตไทย เล่ม 2 / รุ่งนภา ทิมหาญ
ชื่อผู้แต่งรุ่งนภา ทิมหาญ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปัญญาสยาม, 25-
เลขเรียก398.2 ร723น ล.2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
225
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานสุภาษิตไทย เล่ม 3 / รุ่งนภา ทิมหาญ
ชื่อผู้แต่งรุ่งนภา ทิมหาญ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปัญญาสยาม, 25-
เลขเรียก398.2 ร723น ล.3
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา