Found: 534  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
196
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานสอนใจ = Tales of the East / บุญ ชุษณะโชติ [รวบรวม]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : [ม.ป.ท.], 2541.
เลขเรียกBQ5798.T4 น541 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
197
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานสอนใจ = Tales of the East / บุญ ชุษณะโชติ [รวบรวม]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : [ม.ป.ท.], 2541.
เลขเรียกBQ5798.T4 น54 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
198
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานสอนใจ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บัณฑิตการพิมพ์, 2523.
เลขเรียกBQ5815.5 น675
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
199
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานสอนใจ/ บุญ ชุษณะโชติ.
ชื่อผู้แต่งบุญ ชุษณะโชติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย, 2542.
เลขเรียกBQ 1018 บ388น 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
201
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานสุภาษิต ฉบับวณิพก / โดย ร.อ. ประยงค์
ชื่อผู้แต่งประยงค์ สุวรรณบุบผา
พิมพลักษณ์พระนคร : คลังวิทยา, 2506.
เลขเรียก398.4 ป1711น
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
202
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานสุภาษิต.
พิมพลักษณ์พระนคร : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2513.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
203
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานสุภาษิตคำกลอน / หลวงจรัสการคุรุกรรม
ชื่อผู้แต่งจรัสการคุรุกรรม, หลวง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2521.
เลขเรียก398.22 จ1711น
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
204
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานสุภาษิตสอนใจ / พ. ศรีสมิต
ชื่อผู้แต่งพ. ศรีสมิต.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไพลิน , 2541
เลขเรียก398.2 พ687น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
205
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานสุภาษิตสารขัณฑ์ / อาชวัน เขียน.
ชื่อผู้แต่งอาชวัน.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : บริษัท พี.วาทิน พรินติ้ง, 2548.
เลขเรียกPN6149.P64 อ62
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
206
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานสุภาษิตเด็กไทย 2 ภาษา ชุด เด็กไทยก้าวล้ำนำสมัย/ เตชินี ชวลิต.
ชื่อผู้แต่งเตชินี ชวลิต.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภูมิปัญญา, ม.ป.ป.
เลขเรียก398.2 ต454น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
207
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานสุภาษิตเด็กไทย 2 ภาษา ชุดเด็กไทยก้าวทันโลก / เตชินี ชวลิต
ชื่อผู้แต่งเตชินี ชวลิต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภูมิปัญญา, 255?
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
208
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานสุภาษิตเด็กไทย 2 ภาษา ชุดเด็กไทยก้าวล้ำนำสมัย / เตชินี ชวลิต
ชื่อผู้แต่งเตชินี ชวลิต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภูมิปัญญา, 255?
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
209
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานสุภาษิตเด็กไทย 2 ภาษา ชุดเด็กไทยก้าวหน้าวิชาการ / เตชินี ชวลิต
ชื่อผู้แต่งเตชินี ชวลิต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภูมิปัญญา, 255?
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
210
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานสุภาษิตเด็กไทย 2 ภาษา ชุดเด็กไทยก้าวไกลเทคโนโลยี / เตชินี ชวลิต
ชื่อผู้แต่งเตชินี ชวลิต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภูมิปัญญา, [255?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา