Found: 534  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
166
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานดีมีคติ / สำลี รักสุทธี. [text]
ชื่อผู้แต่งสำลี รักสุทธิ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พัฒนาศึกษา, 2550.
เลขเรียกBQ5810 ส713,398.2 ส217น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
167
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานทศชาติคำกาพย์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนต้น / ฐะปะนีย์ นาครทรรพ
ชื่อผู้แต่งฐะปะนีย์ นาครทรรพ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2520.
เลขเรียก895.911 ฐ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
168
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานธรรม / โดย พระสาสนโสภณ (พิจิตร ฐิตวณฺโณ).
ชื่อผู้แต่งพระสาสนโสภณ (พิจิตร ฐิตวัณโณ).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วัดโสมนัสวิหาร, 2555.
เลขเรียก294.31883 พ412น 2555 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
169
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานธรรมดาโลก / เทพ สุนทรศารทูล.
ชื่อผู้แต่งเทพ สุนทรศารทูล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พระนารายณ์, 2538.
เลขเรียกPN989.ท9 ท73
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
170
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานธรรมนำชีวิต / สุธา ธรรมชาติ
ชื่อผู้แต่งสุธา ธรรมชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ อตัมโย, [2552?]
เลขเรียกBQ5768.T5 ส784น 2552?
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
172
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานธรรมะบันเทิง / พระพิจิตรธรรมพาที (ชัยวัฒน์ ธมฺมวฑฺฒโน).
ชื่อผู้แต่งพระพิจิตรธรรมพาที (ชัยวัฒน์ ธมฺมวฑฺฒโน).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เลี่ยงเชียง, 2544.
เลขเรียกBQ5768.T35 พ349 2544,398.2 พ349น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
173
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานธรรมานุสรณ์ / พระพิจิตรธรรมพาที.
ชื่อผู้แต่งพระพิจิตรธรรมพาที (ชัยรัตน์ ธมมวฑฒโน).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสาร, 2540.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
174
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานธรรมเรื่อง : หอยไห้ : นกน้อยขี้ไถ ภาคปริวรรต ลำดับที่ 28/2528.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : โครงการศึกษาวิจัยคัมภีร์ใบลานในภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2528.
เลขเรียกBQ5798.ท9 น66
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
175
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานประติรูป / อนันท์ สายศิริวิทย์.
ชื่อผู้แต่งอนันท์ สายศิริวิทย์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ประพันธ์สาส์น, 2520.
เลขเรียกPN989.ท9 อ36
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
176
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานปรัชญาพุทธ ชุดผู้แสวงหา / บรรจบ บรรณรุจิ.
ชื่อผู้แต่งบรรจบ บรรณรุจิ, 2500-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2529.
เลขเรียกBQ5798.T5 บ4น 2529
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
177
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานปรัชญาพุทธ ชุดผู้แสวงหา / บรรจบ บรรณรุจิ.
ชื่อผู้แต่งบรรจบ บรรณรุจิ, 2500-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2533.
เลขเรียกBQ5798.ท9 บ45
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
178
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานปรัชญาพุทธ ชุดผู้แสวงหา / บรรจบ บรรณรุจิ.
ชื่อผู้แต่งบรรจบ บรรณรุจิ, 2500-.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรการพิมพ์, 2529.
เลขเรียกBQ5798.T5 บ4น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
179
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานปัญจตันตระฉบับภาษาไทย / จัดทำโดย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อผู้แต่งปัญจตันตระ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559.
เลขเรียกPK3741.ป3ท9 น65 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
180
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานปัญจตันตระฉบับภาษาไทย / จัดทำโดย มหาวิทยาลัยศิลปากร ; ผู้แปล กุสุมา รักษมณี ... [และคนอื่น ๆ],...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2559.
เลขเรียกPK3741.P3T5 น597
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา